نشست «گرامیداشت روز میراث مکتوب (با نگاهی به چاپ جدید جامع ‌التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)»

نشست «گرامیداشت روز میراث مکتوب (با نگاهی به چاپ جدید جامع ‌التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)»

2016-05-08 18:40:53

سی و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی ظهر امروز 25 فروردین در این مرکز برگزار شد.

2016-04-13 16:10:32

سی و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 28 اسفند در این مرکز برگزار شد.

2016-03-16 15:53:40

سی و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 28 بهمن در این مرکز برگزار شد.

2016-02-17 15:46:49

سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 30 دی 1394 در این مرکز برگزار شد.

2016-01-23 18:12:51

سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 25 آذر در این مرکز برگزار شد.

2015-12-16 15:51:10

سی و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 27 آبان در این مرکز برگزار شد.

2015-11-18 15:49:40

سی و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 29 مهر در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2015-10-21 16:12:02

سی و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ظهر امروز 24 شهریور، در این مرکز برگزار شد.

2015-09-16 16:20:45

حضور میراث مکتوب در هفتمین کنفرانس انجمن مطالعۀ جوامع فارسی زبان

انجمن مطالعۀ جوامع فارسی زبان از 8 تا 11 سپتامبر 2015 با همکاری دانشگاه معمار سینان ترکیه در استانبول اقدام به برگزاری هفتمین کنفرانس دوسالانه خود نموده است.

2015-09-10 20:22:24

Pages