نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری/2

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مؤسسۀ خانۀ کتاب روز چهارشنبه 11 شهریور برگزار شد.

2015-09-05 11:07:16

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری/1

نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مؤسسۀ خانۀ کتاب روز چهارشنبه 11 شهریور برگزار شد.

2015-09-03 16:13:21

سی و یکمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی و یکمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 28 مرداد در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2015-08-19 15:57:30

سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 31 تیر در این مرکز برگزار شد.

2015-07-22 16:33:05

بیست و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بیست و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت به صرف ناهار (آبگوشت) برگزار شد.

2015-05-20 15:43:23

سخنرانی ژاک سزیانو دربارۀ «رساله عزّالدین زنجانی درباره مربع های وفقی»

دکتر ژاک سزیانو، استاد دانشگاه پلی تکنیک لوزان عصر روز سه شنبه 29 اردیبهشت دربارۀ «رساله عزّالدین زنجانی در باره مربع های وفقی» به زبان انگلیسی سخنرانی کرد.

2015-05-20 09:48:29

بزرگداشت استاد علی رفیعی علامرودشت

مراسم بزرگداشت استاد علی‌ رفیعی علامرودشتی‌ نویسنده، کتاب‌شناس، مصحح و محقق روز پنجشنبه‌ 24 اردیبهشت‌ ماه برگزار شد.

2015-05-16 20:15:03

نشست بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

نشست «نگاهی به فعالیت های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب» ظهر امروز 19 اردیبهشت برگزار شد.

2015-05-09 23:45:39

غرفۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/1

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نخستین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (16 اردیبهشت) میزبان حمید چیت چیان وزیر نیرو و اهالی قلم بود.

2015-05-07 13:51:03

بیست و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بیست و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 26 فروردین در این مرکز برگزار شد.

2015-04-15 16:28:04

Pages