دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 1 آبان/ 2

مرکز پژوهشی میراث مکتوب امروز 1 آبان میزبان استادان و صاحب نظران بود.

2013-10-23 18:13:00

دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 1 آبان/ 1

دوازدهمین دیدار دوستانه استادان و پژوهشگران صبح امروز 1 آبان برگزار می شود.

2013-10-23 18:03:00

قدردانی از دکتر حسن رضایی باغ بیدی

در نشستی که روز گذشته 13 مهر برگزار شد، از زحمات دکتر حسن رضایی باغ بیدی، سردبیر پیشینِ دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث قدردانی شد.

2013-10-06 12:00:00

جلسه معرفی دکتر مجدالدین کیوانی به عنوان سردبیر آینه میراث

در جلسه ای که صبح امروز اول مهر با حضور مسئولان دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث برگزار شد، دکتر مجدالدین الدین کیوانی به عنوان سردبیر این دوفصلنامه معرفی شدند.

2013-09-23 10:02:00

دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 27 شهریور/ 2

همزمان با روز شعر و ادب فارسی جمعی از استادان و صاحب نظران ناهار (آبگوشت) را مهمان مرکز پژوهشی میراث مکتوب بودند.

2013-09-18 19:41:00

یازدهمین دیدار دوستانه استادان - 27 شهریور /1

یازدهمین دیدار دوستانه پژوهشگران و صاحب نظران به صرف ناهار (آبگوشت) امروز 27 شهریور در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2013-09-18 19:40:00

دهمین دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 30 مرداد

دهمین دیدار دوستانه پژوهشگران و صاحب نظران به صرف ناهار (آبگوشت) امروز 30 مرداد در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2013-08-21 20:14:00

برگزاری ضیافت افطار در مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب شب گذشته دوشنبه 14 مرداد (26 ماه مبارک رمضان) افطار را میزبان استادان و صاحب نظران بود.

2013-08-06 11:07:00

برگزاری نخستین روز کارگاه آموزشی مخطوطات و نسخ خطی در دانشگاه ماربورگ

روز نخست کارگاه آموزشی مخطوطات و نسخ خطی در روز دوشنبه 15 ژولای (24 تیر 92) با سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2013-07-16 11:20:00

دیدار دوستانه هفته پایانی خرداد (2)

دیدار دوستانه هفته پایانی خرداد صبح امروز 29 خرداد برگزار شد.

2013-06-19 17:16:00

Pages