در حاشیۀ مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

در حاشیۀ مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان.

2018-10-03 18:57:01

در حاشیۀ مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

در حاشیۀ مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان.

2018-10-03 18:56:52

پنل علمی مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

در حاشیۀ مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان پنل علمی برگزار شد.

2018-10-03 17:49:42

مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان روز چهارشنبه 11 مهر برگزار شد.

2018-10-03 16:09:51

شصت و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

شصت و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 21 شهریور برگزار شد.

2018-09-12 17:06:32

شصت و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - شصت و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 24 مرداد در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2018-08-15 18:16:36

شصت و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

شصت و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 27 تیر در این مؤسسه برگزار شد.

2018-07-18 16:50:08

همایش علمی شاهرود. بسطام. خرقان

همایش علمی شاهرود. بسطام. خرقان صبح روز پنجشنبه 31 خرداد در سالن هتل قصر بسطام برگزار شد.

2018-06-24 16:24:58

گزارش تصویری دومین روز همایش میراث علمی شاهرود. بسطام. خرقان

دومین روز همایش میراث علمی شاهرود. بسطام. خرقان 31 خرداد برگزار شد. در این همایش از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به عنوان یکی از مؤسسات مشارکت کننده تقدیر به عمل آمد.

2018-06-23 23:02:15

اولین روز همایش میراث جهانی شاهرود. بسطام. خرقان

همایش میراث جهانی شاهرود. بسطام. خرقان عصر امروز 30 خرداد کار خود را آغاز کرد.

2018-06-21 01:28:07

Pages