پنجاه و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز 27 دی در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2018-01-17 17:22:55

نشست «قبله­ یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه)»

یکصد و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «قبله­ یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه)» دوشنبه 25 دی برگزار شد.

2018-01-15 19:09:37

پنجاه و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و ششمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 29 آذر در این مؤسسه برگزار شد.

2017-12-20 16:55:44

یکصد و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

معرفی و بررسی کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟ و پژوهشی در نگاه او به ایران»

2017-12-14 21:26:09

پنجاه و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر چهارشنبه 25 آبان 1396 برگزار شد.

2017-11-18 14:29:37

102 نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

این نشست به مناسبت چهلمین روز درگذشت دانشمند فقید دکتر محسن جعفری مذهب برگزار شد.

2017-11-13 23:29:47

نشست باستان شناسی یک کتاب: نسخه ای مصور از رشیدالدین و حافظ ابرو در توپکاپی

یکصد و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث به بررسی نسخه جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی اختصاص داشت.

2017-11-01 18:05:26

پنجاه و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز چهارشنبه 26 مهر برگزار شد.

2017-10-18 16:13:22

تصاویری از حضور دکتر محسن جعفری مذهب در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

دکتر محسن جعفری مذهب تاریخ شناس، سندپژوه و سکه شناس برجسته ظهر روز دوشنبه 17 مهر جان به جان آفرین تسلیم کرد. تصاویر زیر بخشی از حضور این استاد فقید در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است.

2017-10-10 10:54:31

رونمایی از کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی پاکستان

یکصدمین نشست از سلسله نشست های متن پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی از کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی پاکستان اختصاص داشت.

2017-09-06 19:55:03

Pages