بلندی که پست است و نامش هلند (1)

گزارش سفر به هلند به مناسبت سالروز حکیم ابوالقاسم فردوسی به همراه استاد میرجلال الدین کزازی - بخش اول

2014-06-02 11:43:00

کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر علی جنتی از میراث مکتوب اگرچه دیر هنگام می نمود، اما خوش درخشید و
نویدبخش بود.

2014-05-25 11:09:00

نمایشگاه کتاب، نمایشی ستودنی

نمایشگاه کتاب در 27 اُمین سال برگزاری، امسال با نگاه و شیوه و امیدواری بیشتر گشایش یافت. تفاوت دیدگاه مدیران پیشین با پسین قابل توجه و مشهود است.

2014-05-09 22:43:00

درگذشت نابهنگام فرای

ریچارد فرای ایران شناس برجسته و فاضلی بود. دلبستگی او به زبان و فرهنگ و تمدن فاخر ایران باستان و ایران دورۀ اسلامی در نوشته ها و تحقیقاتش به روشنی دیده می شود.

2014-04-19 10:03:00

نقد زرناب در یاد زریاب

دید و بازدید های نوروز مثل خانه تکانی و عیدی دادن و غیره، از شاهکارهای فرهنگ ایرانی است که البته هر یک بالنسبه برکات و ثمرات معنوی خود را به فراخور احوال افراد دارد.

2014-04-05 15:51:00

پیمانه سال 92 هم پر شد

کی باور کنیم که بر لب جوی حیات نشسته ایم و گذرعمر را نظاره ایم؟ به همین دلیل هنوز نمی دانیم یک سال از عمرما، کم شده یا یک سال به عمرما علاوه شده؟!

2014-03-17 17:23:00

بازگشت به مفاخر

استاد دکتر مهدی محقق بار دیگر به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بازگشت. وی در سال 78 با حکم رئیس جمهور وقت آقای خاتمی به ریاست انجمن منصوب شد.

2014-02-13 14:26:00

تصحیح برای احیای اثر یا برای شناخت متن؟

در مسألۀ تصحیح متون همواره دو نگاه مطرح بوده است: یکی تصحیح، صرفاً برای معرفی و احیای اثر و دیگر تصحیح، برای معرفی محتوا و معانی درونی اثر.

2014-01-25 17:34:00

20 ساله شد بهار میراث، در این زمستان

دیماه سال 72 وارد وزارت ارشاد شدم. طرح احیای مواریث پیشینیان در دفتری به نام دفتر نشر میراث مکتوب به پیشنهاد بنده و با نظر و حمایت آقای مسجدجامعی تأسیس شد.

2014-01-14 20:51:00

آیین چراغ، خاموشی نیست!

در آیین بزرگداشت زنده‌یاد استاد محمدتقی دانش‌ پژوه، حاضران از جوانمردی و بخشندگی آزاده ‌مردی نیکوکار سخت شگفت ‌زده شدند.

2014-01-07 16:49:00

Pages