تحلیل‌گر دردمند / دیدارهای فرهنگی (4)

واقع‌نگری و تحلیل عمیق واقعیات جامعه با بیانی دردمندانه از ویژگی‌های رضا بابایی است.

2020-02-02 15:02:38

کتابسازی و کتابسوزی

متأسفانه بازار بی در و پیکر رواج طب سنتی باعث شده که عده‌ای از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کرده و برای خود دفتر و دستکی راه بیندازند.

2020-01-25 14:14:44

نقش مؤثر مرحوم دکتر اشراقی در ترویج دانش تاریخ

آثار قلمی و تحقیقات ارزندۀ دکتر اشراقی گواه روشنی است بر نقش مؤثری که در ترویج دانش تاریخ و جغرافیای تاریخی داشتند.

2020-01-15 07:19:31

النجات فی الصدق، و تسلیت دوباره بر داغ فرزندان معصوم وطن

حادثۀ نابخشودنی جان‌باختن ده‌ها انسان بی‌گناه، در اثر خطای جبران‌ناپذیری که نمک بر زخم مردم داغدیده ایران ریخت، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

2020-01-11 17:52:55

تخریب آثار فرهنگی جنایت جنگی است

عظمت ایران در چشم استعمارگران همیشه چون خاری و در گلوی آنان همچون استخوانی بوده است.

2020-01-06 14:55:35

خاری در چشم دشمنان

دکتر اکبر ایرانی، در یادداشتی به مناسب شهادت سردار قاسم سلیمانی، به جایگاه این نماد مبارزه با استکبار پرداخته است.

2020-01-05 15:49:34

آسیب‌شناسی چاپ و پخش کتاب‌های تخصصی (26)

حوزۀ چاپ و نشر کتاب در ایران هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

2020-01-01 00:00:00

گلگشتی در کتابفروشی ققنوس / دیدارهای فرهنگی (3)

دکتر ایرانی در سومین شمارۀ دیدارهای فرهنگی به دیدارش از انتشارات ققنوس، همراه با دکتر دریا اورس، پرداخته است.

2019-12-23 12:59:12

مجدالدین کیوانی، تَرجُمان ادب و نقد

دکتر اکبر ایرانی، در یادداشتی به جایگاه، نگاه و شخصیت استاد دکتر مجدالدین کیوانی پرداخته است.

2019-12-14 13:57:42

معافیت ستاره‌های هنری و نقره‌داغ اهل فرهنگ

دریافت مالیات بر دسترنج اهل قلم و تحفۀ اجاره بها در این وانفسا، دشواری‌های جدیدی پیش روی مؤسسۀ میراث مکتوب قرار داده است.

2019-12-06 14:02:56

Pages