زیارت‌های فرهنگی، یادها و خاطرات (2)

دکتر ایرانی در دومین شماره از یادداشت‌های زیارت‌های فرهنگی به ملاقاتش با استاد شفیعی کدکنی و استاد احسان اشراقی پرداخته است.

2019-09-03 11:22:56

زیارت‌های فرهنگی، یادها و خاطرات (1)

با گفت‌وگو و شنیدن سخن اهل فرهنگ است که گره‌ها گشوده و گل معانی شکفته می‌شود.

2019-08-28 17:13:11

دیدار با دو یار همدانی

بار دیگر توفیق رفیق شد تا در روزگار هشتادسالگی دکتر پرویز اذکایی و برای تجدید دیدار با یار دیرین او استاد ذکاوتی راهی همدان شوم.

2019-07-03 12:18:54

کیمیای میراث شاه نعمت الله ولی

دکتر اکبر ایرانی

دکتر ایرانی در یادداشتی به مناسبت سفر به ماهان کرمان به معرفی برخی از آثار موجود در موزه نسخ خطی آستانه شاه نعمت‌الله ولی پرداخت.

2019-05-22 11:10:41

«تکریم روز اسناد ملی و میراث مکتوب» وظیفه‌ای ملی است

دکتر اکبر ایرانی

بایستی به نسل امروز اعلام شود که بدانند ما چه بوده‌ایم و همچنان می‌توانیم و این استعداد را داریم که بار دیگر تاریخ و تمدن بشری را متحول سازیم.

2019-05-09 09:57:41

در سوگ دکتر ساجدی

دکتر طهمورث ساجدی

دکتر ایرانی نوشت: طهمورث ساجدی دانش ایران‌شناسی و کارنامۀ ایران‌شناسان را در سینه داشت. درد ایران‌شناسی داشت و اهل علم از ایران‌شناسان را می‌ستود.

2019-05-02 14:36:24

اقتداری رادمرد مطالعات خلیج فارس شناسی

اقتداری

هر زمان سخن از تحقیق و پژوهش درباره خلیج فارس است نام زنده‌یاد احمد اقتداری در ذهن و زبان جاری می‌شود.

2019-04-16 21:30:15

ضرورت توجه به چهره‌های فرهنگی

دکتر ساجدی

رسانه‌ها و مجامع علمی باید بکوشند تا مردم با استوانه‌های فرهنگی کشور بیشتر آشنا شوند تا منزلت آنها را پاس دارند.

2019-04-06 12:58:30

سهم ماندگار استاد شجریان در میراث موسیقی بشری

استاد شجریان

دکتر اکبری ایرانی به مناسبت اعطای جایزه آقاخان به استاد شجریان به بیان نکاتی در خصوص جایگاه این اسطوره موسیقی سنتی ایران پرداخت.

2019-04-05 15:30:36

سالی سخت اما با کسب شش جایزه گذشت

دکتر ایرانی

مدیرعامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، در آستانه سال نو، در یادداشتی به مرور برخی فعالیت‌های این مؤسسه در سال 1397 و نیز برخی مسائل مرتبط با چاپ و نشر پرداخته است.

2019-03-17 00:35:00

Pages