هفته کتاب؛ فرصتی برای کتاب

هفتۀ کتاب را فرصتی برای بازنگری و آسیب‌شناسی تمام جوانب صنعت نشر، تولید و توزیع کتاب قرار دهیم.


نشست «به یاد محمدعلی فروغی» برگزار شد
نشست «به یاد محمدعلی فروغی»، به مناسبت سالروز درگذشت وی، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.
2020-11-26 16:30:06

مناسبات عرفانی آذربایجان و خراسان
همزمان با سالروز آشنایی شمس تبریزی و مولوی، جلسه «مناسبات عرفانی آذربایجان و خراسان» با سخنرانی محمد طاهری خسروشاهی برگزار می‌شود.
2020-11-25 17:32:53

ثبت دو اثر از عصر ایلخانی و صفوی در فهرست آثار ملی
دو نسخه شاخص از نهج البلاغه و قانون ابن سینا متعلق به عصر ایلخانی و صفویه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
2020-11-25 17:27:46

برنامه رادیویی کیمیای کلمات دربارۀ خاقانی
برنامه رادیویی کیمیای کلمات جمعه ۷ آذرماه به معرفی کتاب آثار دکتر جلال‌الدین کزازی دربارۀ خاقانی اختصاص دارد.
2020-11-25 16:26:26

فروغی سیاستمدار یا فروغی دانشمند، ادیب و فیلسوف!
محمدعلی فروغی دارای دو چهره است، یکی فروغی سیاستمدار، دیگری فروغی دانشمند و ادیب و فیلسوف.
2020-11-25 15:58:16

گذری بر کتاب خاطرات محمدعلی فروغی
محمدعلی فروغی علاوه بر برخورداری از دانش در زمینه­‌های مختلف، مدیری توانمند و معتدل، متفکری دوراندیش و قانون­گرا بود.
2020-11-25 15:28:33