جَلوَت کُرونا و خلوتِ اهل فرهنگ

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون چند برنامۀ اینستاگرامی (Live) داشته، و طیّ هفته­‌های آینده می‌کوشد تا تهدید کرونایی به فرصت استفاده از ابزارهای رایگان جهانی تبدیل شود.


اعلام دومین فراخوان فصل‌نامۀ «ملک‌نامه»
کتابخانه و موزه ملی ملک، دومین فراخوان خود را برای ارسال مقاله برای انتشار در فصل‌نامه «ملک‌نامه» اعلام کرد.
2020-09-17 18:47:05

نگاهی زبان‌شناسانه به دگرگویی‌های شمسِ تبریزی
درس‌گفتار «تحلیلِ شناختیِ دگرگویی‌های شمسِ تبریزی» با سخنرانی پریسا علیرضا به‌صورت مجازی برگزار شد.
2020-09-17 18:37:59

شهادت‌نامه‌های سُریانی مسیحیان ایران در عصر ساسانی
کتاب «شهادت‌نامه‌های سُریانی مسیحیان ایران در عصر ساسانی» به ‌سعی سجاد امیری باوندپور ۱۷ متن سریانی را برای نخستین‌بار به فارسی‌ به علاقه‌مندان عرضه می‌کند.
2020-09-17 18:31:13

نسخ خطی نفیس ادبی در کتابخانۀ وزیری یزد
بیش از 500 نسخه خطی در موضوع ادبیات در کتابخانه و موزۀ وزیری یزد نگهداری می‌شود که برخی از این نسخه‌ها در جهان نمونه ندارد.
2020-09-17 18:24:44

گفتگو با محمدکریم اشراق:

از وبای عامّ تهران تا کرونا در هلند/ فرصت مطالعۀ چندباره کتاب‌های تاریخی و ادبی
محمدکریم اشراق در گفتگو با سایت مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به تاریخ هلند، بروز کرونا و خانه‌نشینی در ایام قرنطینه پرداخته است.
2020-09-15 15:44:13

شمارۀ 139 مجلۀ «بخارا»
شماره ۱۳۹ مجلۀ «بخارا» (مهر ـ آبان ۱۳۹۹) با ویژه‌نامه‌ای برای عبدالرحمن فرامرزی در هشتصد صفحه منتشر شد.
2020-09-15 15:08:44