هفته کتاب؛ فرصتی برای کتاب

هفتۀ کتاب را فرصتی برای بازنگری و آسیب‌شناسی تمام جوانب صنعت نشر، تولید و توزیع کتاب قرار دهیم.


 • اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار»

  اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار»، تألیف میر تقی‌الدّین کاشانی، که به ری و استراباد و نواحی آن بلاد اختصاص دارد، به کوشش مرتضی موسوی و رضوان مسّاح به چاپ رسیده است.

 • کهن‌ترین نسخۀ رباعیات خیام

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب مهم‌ترین نسخۀ تاریخ‌دار از مجموعۀ رباعیات خیام را، که به قلم پیربوداقی کتابت شده است، به صورت چاپ عکسی منتشر کرد.

 • کهن‌ترین نسخۀ صحیفۀ سجّادیه

  کهن‌ترین نسخۀ صحیفۀ سجّادیۀ کامله، کتابت 416 هجری با مقدمۀ استاد احمد مهدوی دامغانی و سیدمحمدحسین حکیم از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللُّغه

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللُّغه با عنوان «مُثمِر» نوشتۀ سراج‌الدین علی‌خان آرزو را با مقدمه و تصحیح سیدمحمد راستگو منتشر کرد.

 • «المَشیخه» اثر سالک‌الدین حمّوئی یزدی

  «المَشیخه» گنجینه‌ای از خطوط، اجازات، دستنوشت‌ها و یادگارنامۀ مشاهیر ایران مابین سال 845 هجری تا 1022 است که با پژوهش و مقدمۀ سیدمحمد طباطبائی بهبهانی (منصور) منتشر شده است.

 • «تذکرة ‍‌الملوک» کتابی در تاریخ عمومی ایران

  «تذکرة ‌الملوک» اثری است از قرن سیزدهم هجری و تألیف میرزا محمدهاشم آصف معروف به رستم‌ الحکما یا همان رضاقلی‌خان هدایت، که جلیل نوذری آن را تصحیح کرده است.

 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

 • گزارش میراث 85-84

  شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

 • شمارۀ 66 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 82-83

  دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 65 «آینۀ میراث»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «آینۀ میراث»، دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398 منتشر شد.

 • پانزدهمین شمارۀ «میراث علمی اسلام و ایران»

  پانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»، ویژۀ بهار و تابستان 1398، منتشر شد.

بخش «حساب هوایی» از کتاب آثار باقیه
حساب هوایی نامی است که در گذشته برای محاسبۀ ذهنی به کار می‌رفت عمل‌های اصلی حساب بدون بهره‌گیری از کاغذ و قلم یا اسباب‌های محاسبه صورت می‌گرفت.
2021-01-24 17:00:51

قلمرو جغرافیایی ایران فرهنگی
ایران فرهنگی، یک هسته اصلی و مرکزی دارد که علاوه‌بر ایران سیاسی امروز بخش‌هایی از آسیای مرکزی، افغانستان، قفقاز و جنوب روسیه و پاکستان را هم دربرمی‌گیرد.
2021-01-24 16:38:36

دست‌نوشتۀ خیام از تایتانیک تا سمرقند
کتاب «داستان سمرقند» دومین اثر مشهور امین معلوف، نویسنده‌ لبنانی‌تبار، از سوی انتشارات نخستین منتشر شد.
2021-01-24 15:54:58

ترجمۀ «جستجو در تصوف ایران» به زبان روسی
در آیین رونمایی ترجمه روسی کتاب «جستجو در تصوف ایران» بر اهمیت این کتاب به عنوان منبعی ارزشمند برای محققان تصوف در آسیای مرکزی تاکید شد.
2021-01-24 15:28:53

انتشار «دیوان عُبیدی» در بنگلادش
«دیوان عُبیدی» با تصحیح محمد کاظم کهدویی و محمد ابوالکلام سرکار، از سوی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه داکا در بنگلادش به چاپ رسید.
2021-01-24 15:16:57

چند خبر تراثی تازه از پاکستان
دکتر عبدالعزیز ساحر برای نخستین بار متن فارسیِ «خلاصة الفوائد» را تصحیح کرده است.
2021-01-24 15:12:28