دکتر جمشیدنژاد اوّل، یار دیرین میراث مکتوب درگذشت

جمشیدنژاد اول برای همۀ ما در میراث مکتوب حکم پدر را داشت. پدری همیشه خنده بر لب، شاداب و زنده و سرشار از امید به زندگی.


 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

 • گزارش میراث 85-84

  شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

 • شمارۀ 66 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 82-83

  دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 65 «آینۀ میراث»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «آینۀ میراث»، دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398 منتشر شد.

 • پانزدهمین شمارۀ «میراث علمی اسلام و ایران»

  پانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»، ویژۀ بهار و تابستان 1398، منتشر شد.

ایرج افشار و کشاکش او با شماری بر سر «سنت» و «تجدد» در کتابداری ایران
در این مقاله سابقه و شَمه‌ای از معرکۀ چالش‌ها بر سر سنت و تجدد در کتابداری ایران، که استاد افشار هم در میانۀ آن گرفتار بود، با خوانندگان در میان گذاشته شده است.
2021-03-08 00:49:36

پخش روایتی تصویری از زندگی منوچهر صدوقی سها
چهارمین قسمت از سری مجموعه مستندهای حکایت دل به زندگی منوچهر صدوقی سها، استاد و پژوهشگر برجسته حکمت و عرفان اسلامی می‌پردازد.
2021-03-07 23:22:55

کتاب «فرهنگ زبان فارسی باستان»
کتاب «فرهنگ زبان فارسی باستان» نوشته چنگیز مولایی از سوی انتشارات آوای خاور منتشر شد.
2021-03-07 23:03:29

فرهنگ‌نویسی فارسی مدیون شبه قاره و امپراتوری عثمانی است
کتاب «معیار لغات قویم؛ فرهنگ لغت شاهنامه» با تصحیح مرتضی چرمگی عمرانی به تازگی از سوی نشر سخن کرده است.
2021-03-07 21:52:14

چالش‌ها و راهكارهای توسعه و ترويج زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند
وبينار «چالش‌ها و راهكارهای توسعه و ترويج زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند» با مشارکت چند نهاد علمی برگزار شد.
2021-03-07 17:52:29

شناسایی تفسیر گمشدۀ ابوالرضا راوندی
ابوالرضا راوندی، بنا به برخی شواهد تفسیری بر قرآن نوشته به نام "الکافی فی التفسیر" که جزء آثار گمشده وی به حساب می‌آمد.
2021-03-07 17:31:33