رسول جعفریان، صد شکر که هست و صد حیف که رفت

همّتی دارد چون کوه و اراده‌ای نستوه. کارکرد و نتیجۀ عملش نشان می‌دهد که نمونۀ یک ایرانی شیفتۀ کتاب و یک مدیر توانا و خستگی‌ناپذیر است.


 • «سلجوقنامه» تألیف ظهیرالدین نیشابوری

  «سلجوقنامه» تألیف ظهیرالدین نیشابوری (سدۀ ششم هجری) به کوشش الکساندر مورتن، به عنوان سیصد و شصت و ششمین اثر از مجموعه آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است.

 • غزوات سلطان سلیم

  کتاب «غزوات سلطان سلیم» حاوی گزارش قاضی‌زادۀ اردبیلی (درگذشتۀ ۹۳۰ ه.ق) از فتح مصر و شام به دست سلطان سلیم اوّل عثمانی است که با تصحیح و تحقیق طاهر بابائی منتشر شده است.

 • ارج‌نامۀ احمد گلچین معانی

  بهروز ایمانی در کتاب «ارج‌نامۀ احمد گلچین‌معانی» به بحث درباره زندگی، آثار و جستارهای متن‌پژوهی وی پرداخته است.

 • «منشآت» خان احمد گیلانی

  کتاب «منشآت» خان احمد گیلانی، با تصحیح عباس پناهی، به عنوان سیصد و شصت و سومین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب روانۀ بازار نشر شد.

 • «نُزهَة ‌القُلوب» اثر حمدالله مستوفی قزوینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سیصد و پنجاه و هشتمین اثر از آثار خود را به انتشار اثری از حمداالله مستوفی با عنوان «نُزهَة ‌القُلوب» اختصاص داد.

 • زیج یمینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «زیج یمینی» اثر محمد بن علی بن مالک بن ابی‌نصر الحقایقی را با تصحیح دکترمحمد باقری و مائده حسین‌زاده چاپ و منتشر کرد.

 • دوشمارۀ 89-88 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 89-88 فصلنامۀ «گزارش میراث» ویژۀ تاریخ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در آذربایجان، قفقاز و آناتولی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 68 دوفصلنامۀ «آینۀ میراث»

  شمارۀ 68 دوفصلنامۀ علمی پژوهشی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال نوزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1400) منتشر شد.

 • شمارۀ 17 دوفصلنامه «میراث علمی ایران و اسلام»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی با عنوان «میراث علمی ایران و اسلام» به سردبیری دکتر محمد باقری منتشر شد.

 • شمارۀ 67 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 67 دوفصلنامۀ علمی پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ 18، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1399) منتشر شد.

 • دوشمارۀ 87-86 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 87-86 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

«کتاب حقوق ملل»؛ اثر شایسته تقدیر جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان
«کتاب حقوق ملل» به عنوان اثر شایسته تقدیر چهارمین دورۀ جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور، معرفی شد.
2021-12-04 16:01:19

نشست «رونمایی و معرفی کتاب غزوات سلطان سلیم» برگزار می‌شود
در یکصد و شصتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «غزوات سلطان سلیم» رونمایی و معرفی می‌شود.
2021-12-04 15:17:04

پزشکی در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر اروپای قرون وسطی
نشست بررسی کتاب «پزشکی در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر اروپای قرون وسطی» در اینستاگرام نگارستان اندیشه برگزار می‌‌شود.
2021-12-04 14:24:53

جزئیات تدوین دانشنامه سندشناسی در ایران
حوریه سعیدی، هدف از تدوين دانشنامه سندشناسی را ارائه راهنمای كاربردی به پژوهشگران در حوزه‌ اسناد تاريخ معاصر و كارشناسان آرشيو اسناد عنوان کرد.
2021-12-04 13:45:39

دوره‌ای برای «خوانش معاصر از متون کلاسیک»
اولین دوره «خوانش معاصر از متون کلاسیک» با حضور چهار پژوهشگر حوزه ادبیات کلاسیک برگزار می‌شود.
2021-12-01 16:55:42

همایش«بزرگداشت مولانا جلال‌الدین بلخی» برگزار می‌شود
همایش بزرگداشت مولانا جلال‌الدین بلخی با عنوان «از بلخ تا قونیه» دوشنبه 29 آذرماه 1400 در موزه ملی ایران برگزار خواهد شد.
2021-12-01 16:19:47