رسالت میراث مکتوب، همراهی‌ها و همکاری‌ها

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سال 1399 برای انجام وظایف حرفه‌ای و پیش‌برد اهداف و رسالت فرهنگی خود، دچار یأس، ضعف و تعلّل نگردید و به راه خود ادامه داد.


 • «نُزهَة ‌القُلوب» اثر حمدالله مستوفی قزوینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سیصد و پنجاه و هشتمین اثر از آثار خود را به انتشار اثری از حمداالله مستوفی با عنوان «نُزهَة ‌القُلوب» اختصاص داد.

 • زیج یمینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «زیج یمینی» اثر محمد بن علی بن مالک بن ابی‌نصر الحقایقی را با تصحیح دکترمحمد باقری و مائده حسین‌زاده چاپ و منتشر کرد.

 • حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان)

  حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان) نوشتۀ کمال‌الدین محمد ‌بن موسی دَمیری، ترجمۀ محمد‌شاه بن مبارک قزوینی با تصحیح و تحشیۀ محمد روشن از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در دو جلد منتشر شد.

 • شرح الأصول و الجُمَل فی مهمّات العِلم و العَمل

  «شرح الأصول و الجُمل فی مهمّات العِلم و العَمل (شرح الاشارات و التنبیهات لابن سینا)» تألیف ابن‌کمُّونه عزّالدوله سعد بن منصور البغدادی با تحقیق محمد ملکی و مرضیه نوری‌صفت منتشر شده است.

 • بِشاراتُ ‌الاشارات فی شَرح الاشارات و التنبیهات

  «بِشاراتُ‌ الاشارات فی شَرح الاشارات وَ التنبیهات» تألیف شمس‌الدین محمد ‌بن اشرف الحسینی السمرقندی، با تحقیق علی اوجبی، در دو مجلد، به عنوان سیصد و پنجاه و ‌پنجمین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

 • کتاب حقوق ملل

  «کتاب حقوق ملل» نوشتۀ فریدریش زالفلد، ترجمۀ میرزا محبعلی خان یکانلو، با دیباچۀ استاد محمدعلی موحد و تصحیح و پژوهش محسن نیک‌بین منتشر شده است.

 • شمارۀ 67 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 67 دوفصلنامۀ علمی پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ 18، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1399) منتشر شد.

 • دوشمارۀ 87-86 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 87-86 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

 • گزارش میراث 85-84

  شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

 • شمارۀ 66 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 82-83

  دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست نسخه‌های خطی اسلامی در انستیتوی مطالعات اتیوپی
کتاب نسخه‌های خطی اسلامی عربی فهرستی از کداکس‌های نسخ خطی اسلامی است که در کتابخانه انستیتوی مطالعات اتیوپی نگهداری می‌شوند.
2021-08-02 01:03:51

درباره محمود خوارزمی ملقب به پوریای ولی
محمود خوارزمی یکی از شاعران و پهلوانان محبوب ایران به شمار می‌رفت که اشعاری در قالب رباعی و کتابی با عنوان کنز الحقایق از خود بر جای گذاشته است.
2021-08-02 00:16:29

تدوین نخستین دانشنامۀ سندشناسی در ایران
معاون پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از تدوین نخستین دانشنامه سندشناسی در ایران به همت این نهاد خبر داد.
2021-08-01 23:38:41

دریای پارس به روایت باستان‌شناسی
کتاب دریای پارس به روایت باستان‌شناسی به همت موزه ملی ایران و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر شد.
2021-08-01 22:45:34

نسخه‌های اهدایی شادروان ابومحمّد فرنیا به مؤسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب
اخیراً جناب آقای فرزاد فرنیا چندین جلد نسخۀ خطّی و کتاب با چاپ سنگی بازمانده از والدشان شادروان ابومحمّد فرنیا را به مؤسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب اهدا فرمودند.
2021-07-31 17:26:29

انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی
نوزده مقاله از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی که موضوعات آن‌ها دربارۀ انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی است، در کتابی با همین عنوان چاپ و منتشر شد.
2021-07-31 16:42:13