• غزوات سلطان سلیم

  کتاب «غزوات سلطان سلیم» حاوی گزارش قاضی‌زادۀ اردبیلی (درگذشتۀ ۹۳۰ ه.ق) از فتح مصر و شام به دست سلطان سلیم اوّل عثمانی است که با تصحیح و تحقیق طاهر بابائی منتشر شده است.

 • ارج‌نامۀ احمد گلچین معانی

  بهروز ایمانی در کتاب «ارج‌نامۀ احمد گلچین‌معانی» به بحث درباره زندگی، آثار و جستارهای متن‌پژوهی وی پرداخته است.

 • «منشآت» خان احمد گیلانی

  کتاب «منشآت» خان احمد گیلانی، با تصحیح عباس پناهی، به عنوان سیصد و شصت و سومین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب روانۀ بازار نشر شد.

 • «نُزهَة ‌القُلوب» اثر حمدالله مستوفی قزوینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سیصد و پنجاه و هشتمین اثر از آثار خود را به انتشار اثری از حمداالله مستوفی با عنوان «نُزهَة ‌القُلوب» اختصاص داد.

 • زیج یمینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «زیج یمینی» اثر محمد بن علی بن مالک بن ابی‌نصر الحقایقی را با تصحیح دکترمحمد باقری و مائده حسین‌زاده چاپ و منتشر کرد.

 • حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان)

  حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان) نوشتۀ کمال‌الدین محمد ‌بن موسی دَمیری، ترجمۀ محمد‌شاه بن مبارک قزوینی با تصحیح و تحشیۀ محمد روشن از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در دو جلد منتشر شد.

 • شمارۀ 17 دوفصلنامه «میراث علمی ایران و اسلام»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی با عنوان «میراث علمی ایران و اسلام» به سردبیری دکتر محمد باقری منتشر شد.

 • شمارۀ 67 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 67 دوفصلنامۀ علمی پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ 18، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1399) منتشر شد.

 • دوشمارۀ 87-86 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 87-86 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

 • گزارش میراث 85-84

  شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

 • شمارۀ 66 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

شمارۀ 53 «یزد و یزدی‌ها»، ویژۀ استاد حسین مسرت
شمارۀ 53 دوماه‌نامۀ فرهنگی ـ اجتماعی «یزد و یزدی‌ها» (مرداد و شهریور 1400) ویژۀ استاد حسین مسرت به سردبیری پیام شمس‌الدینی منتشر شد.
2021-10-23 17:49:06

ترجمه سوانح غزالی به فرانسه منتشر شد
«سوانح» احمد غزالی با ترجمه پاتریسیا پیک-سرناگلیا و با همکاری رضا رکویی با پیشگفتاری از نصراله پورجوادی در فرانسه منتشر شد.
2021-10-23 17:10:19

«آیینه، حرف، نور در مکتب ابن‌عربی» نقد و بررسی می‌شود
نشست نقد و بررسی کتاب «آیینه، حرف، نور در مکتب ابن عربی» با حضور مؤلف و مترجم اثر و قاسم کاکایی برگزار می‌شود.
2021-10-23 16:34:25

جنبه‌های عرفانی زندگی و اشعار شیخ بهایی
شیخ بهایی فقیه و حکیم بزرگی بود که نفوذ ذوق هنری و گرایش عـرفانی در نوشته‌ها و سروده‌هایش، موجب محبوبیت کم‌نظیر او در میان‌ طبقات مختلف مردم شد.
2021-10-23 15:51:33

شمارۀ 188 «آینه پژوهش»
صد و هشتاد و هشتمین شمارۀ دوماهنامۀ «آینۀ پژوهش» به‌همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.
2021-10-23 15:11:53

برپایی نمایشگاه «آینه حسن» در کتابخانه و موزه ملی ملک
به مناسبت هفتۀ وحدت نمایشگاه آینه حسن برگرفته از نسخه خطی «6013» گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک در این کتابخانه برپا شده است.
2021-10-23 14:37:45