تفاهم همکاری با کتابخانه آستان قدس رضوی و آشنایی با کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)

امضای تفاهمنامه با مدیر خوش‌فکر کتابخانه آستان قدس رضوی راه را برای دسترسی بهتر به تصاویر نسخ خطی و همکاری‌های علمی هموارتر خواهد کرد.


 • جُمَل الفلسفة

  مقالۀ چهارم کتاب «جُمَل الفلسفة» دربارۀ موسیقی نوشتۀ محمدبن علی‌بن عبداللّه‌بن محمد هندی به کوشش محمدتقی حسینی تصحیح و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • نظم الأنماط المُبدَعات من کتاب الإشارات

  ابونصر فتح بن موسی خضراوی در کتاب «نظم الأنماط المُبدَعات من کتاب الإشارات» که با تصحیح علی اوجبی به چاپ رسیده، در قالب ارجوزه و مثنوی نمط‌های هشتم، نهم و دهم اشارات ابوعلی‌سینا را به نظم درآورده است.

 • کتابُ المُهَذَ‌ّب فِی المَصادر

  فرهنگ مصادر عربی ـ فارسی با نام «کتابُ المُهَذَ‌ّب فِی المَصادر» نوشتۀ یعقوب بن احمد کُردی نیشابوری (تألیف پس از سال ۴۳۸ هجری قمری)، به صورت نسخه‌برگردان با تحقیق مسعود قاسمی به چاپ رسیده است.

 • دیوان عبدالقادر نائینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سیصد و هفتاد و چهارمین اثر خود را به انتشار تصحیح «دیوان عبدالقادر نائینی (زنده در قرن هفتم)» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی اختصاص داده است.

 • چاپ دوم «شرح ثمره بطلميوس»

  شرح ثمره بطلميوس در احكام نجوم، از آثار خواجه نصيرالدين طوسى است كه آن را جليل اخوان زنجانى تصحيح كرده و مقدمه‌اى عالمانه بر آن افزوده است.

 • بازچاپ «نزهة الزاهد»

  کتاب «نزهة الزاهد و نهزة العابد» اثری است ادبی و دعایی از قرن ششم یا هفتم هجری از مؤلفی ناشناخته که وی در آن با نثری شیوا و بیانی استوار به توضیح یا ترجمه کلمات روح‌بخش امامان معصوم (ع) پرداخته است.

 • دوشمارۀ 93-92 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 93-92 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 69 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 69 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • دوشمارۀ 91-90 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 91-90 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 18 «میراث علمی اسلام و ایران»

  دو فصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» سال نهم، شماره 18، با سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.

 • دوشمارۀ 89-88 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 89-88 فصلنامۀ «گزارش میراث» ویژۀ تاریخ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در آذربایجان، قفقاز و آناتولی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 68 دوفصلنامۀ «آینۀ میراث»

  شمارۀ 68 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال نوزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1400) منتشر شد.

پیدا شدن اسناد جدیدی از اثر گم‌شده بدیع‌الزمان فروزانفر
اسنادی تازه مکشوف نشان می‌دهد ۷۳ سال قبل، مقالات شمس تبریزی در ۸۰۰ صفحه توسط بدیع‌الزمان فروزانفر تصحیح و تدوین شده است.
2022-07-02 17:48:49

کتابخانه آستان قدس رضوی دارای سهمی بزرگ در پژوهش نسخ خطی است
دکتر اکبر ایرانی کتابخانه آستان قدس رضوی را دارای سهمی بزرگ در حفظ، نگهداری، مرمت و تحقیق بر روی نسخ خطی دانست.
2022-07-02 17:16:32

خدمت صائب تبریزی به زبان فارسی
در میان شاعران ایرانی نقش و اهمیت میرزا محمد علی صائب تبریزی در حفظ، رونق، گسترش و پاسداشت زبان فارسی غیر قابل کتمان است.
2022-07-02 16:39:52

مهدوی دامغانی دغدغه ایران را داشت
نکوداشت زنده‌یاد استاد احمد مهدوی دامغانی با سخنرانی مهدی گلشنی، محمد یوسف نیری، و حسن ذوالفقاری برگزار شد.
2022-07-02 15:52:52

نشست «آثار خطی تبریزیان در پاکستان» برگزار می‌شود
نشست «آثار خطی تبریزیان در پاکستان» روز یکشنبه 12 تیرماه با سخنرانی دکتر عارف نوشاهی برگزار می‌شود.
2022-07-02 15:18:52

صائب برخلاف ایران در هند و پاکستان غریب نیست
مراسم بزرگداشت صائب تبریزی با سخنرانی عارف نوشاهی و مرتضی کارگر برگزار شد.
2022-07-02 14:44:52