گفت‌وگو با علی آل‌داوود دربارۀ تصحیح متون کهن

سیدعلی آل‌داوود با تصحیح و انتشار متن‌های گوناگونِ ادبی، تاریخی و جغرافیایی خدمت شایانی به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی کرده است.

2021-02-13 15:56:43

علم در جهان اسلام در گفتگو با رشدی راشد

رشدی راشد تا به حال آثار متعددی در زمینه علم و فلسفه علم، به‌ویژه تاریخ علم در میان مسلمانان نوشته است.

2021-01-27 15:25:51

قلمرو جغرافیایی ایران فرهنگی

ایران فرهنگی، یک هسته اصلی و مرکزی دارد که علاوه‌بر ایران سیاسی امروز بخش‌هایی از آسیای مرکزی، افغانستان، قفقاز و جنوب روسیه و پاکستان را هم دربرمی‌گیرد.

2021-01-27 15:07:05

کتاب‌های کتابخانۀ مینوی به مثابۀ سند هستند

یادداشت‌های انتقادی استاد مینوی بر حاشیه کتاب‌ها و نشریات موجود در کتابخانه‌اش برای محققان بسیار ارزشمند است.

2021-01-27 15:03:29

پهلوانى و جوانمردى در شاهنامۀ فردوسى

در پرسش و پاسخی که می‌خوانید، دکتر میرجلال‌الدین کزازی به اجمال در باب آیین پهلوانی و جوانمردی و شیوۀ عیاری در شاهنامه مطالبی بیان کرده‌است.

2021-01-27 15:02:01

مولانا و حكایت رنج انسان

كتاب «مولانا و حكایت رنج انسان» تألیف ناصر مهدوی، به تازگی از سوی نشر دوستان منتشر شده است.

2021-01-27 15:00:28

جغرافیای تاریخی شاهنامه و پهنۀ ایران فرهنگی

كتاب «فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه» به معرفی محل‌ها و مكان‌هایی كه نام‌شان در شاهنامه آمده پرداخته و نقشۀ جامعی از جغرافیای تاریخی شاهنامه ارائه كرده است.

2021-01-27 14:51:43

تدوین نسخه‌ای جدید از دیوان عنصری

دکتر علی‌اشرف صادقی، ضمن تشریح فعالیت‌های علمی خود از آماده‌سازی نسخه‌ای جدید از دیوان عنصری خبر داد.

2020-06-30 13:43:36

کارکردهای «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران»

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران اخیرا در دو جلد توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است.

2020-05-17 15:47:50

مطالعۀ مثنوی معنوی و کتاب زبان زنده در ایام کرونایی

دکتر مجدالدین کیوانی در گفت‌وگویی به شرح فعالیت‌های علمی خود در ایام اخیر پرداخت.

2020-05-10 13:41:18

صفحه‌ها