تاریخ ایران قاجاری را بدون منابع دست اول نمی‌توان شناخت

مصحح کتاب «ملاحظات و محاکمات» معتقد است که تا منابع دست اول قاجار منتشر نشود، نمی‌توان تاریخ ایران دوره قاجار را بخوبی شناخت

2019-02-15 12:41:21

در هیچ یک از توصیفات سفرنامۀ ناصرخسرو اشتباهی دیده نمی شود

گفت و گو با دکتر محمدرضا توکلی صابری - مؤلف کتاب سفر برگذشتنی (پابه‌پای ناصرخسرو بر جاده ابریشم).

2018-10-27 13:33:06

شفیعی‌کدکنی جانشین فروزانفر است

حسن انوری چهرۀ ماندگار زبان و ادب فارسی، حافظ‌پژوه و فرهنگ‌نویس، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی آثار و تألیفات سترگ و ستودنی در پهنه زبان و ادب فارسی از خود به‌جای گذاشته ‌است.

2018-09-08 12:05:13

فرشیدورد اجازه نداد دانشجویان ادبیات زبان‌شناسی بخوانند

علی‌اشرف صادقی چهرۀ ماندگار ادبیات فارسی، استاد پیشکسوت زبان‌شناسی دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب‌ فارسی، عمر خود را وقف زبان فارسی کرده و آثار فراوانی درباره وجوه مختلف آن به رشته تحریر درآورده است.

2018-09-02 09:51:40

با علیرضا ذکاوتی قراگزلو دربارۀ کتاب «خیال در سبک هندی»

شعر معروف به سبک هندی زبان حال طبقات شهرنشین است و در حد ممکن شعری مردمی است که الهامات، عصیان، طغیان­ها، اندیشه­ها، تأثرات و تصورات و زیر و زبرهای زندگی روزمره در آن منعکس شده است.

2018-08-26 13:11:21

مصحح نسخه خطی، باید دانشی چند وجهی داشته باشد

گفت و گو با جمشید کیانفر مصحح و پژوهشگر دربارۀ کم و کیف تصحیح نسخ خطی .

2018-04-08 13:14:44

نظامی پراقبال‌ترین و پرمراجعه‌ترین شاعر طول تاریخ ما

اسفندماه امسال، دومین سالی است که روز بزرگداشت نظامی گنجوی به پیشنهاد سعید شفیعیون، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان در تقویم ملی ثبت شده است.

2018-03-12 14:56:33

هیچ فردی به اندازه ایرج افشار به ایرانشناسی خدمت نکرد

گفت و گو با میلاد عظیمی دربارۀ کتاب «کتاب‌شناسی موضوعی تاریخی از چاپ‌کرده‌ها و نوشته‌های ایرج افشار».

2018-03-05 14:33:27

در باب رنج‌ها و غم‌های میراث مکتوب

گفت و گو با فرهاد طاهری نویسنده، دانشنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.

2018-02-21 12:39:01

ایران را با نام آثار سعدی و حافظ و فردوسی و مولوی می شناسند

یکی از راهکارهای نفوذ غرب در کشورهای درحال توسعه، تهاجم فرهنگی و به‌اصطلاح جنگ سرد فرهنگی است.

2017-09-13 15:42:05

صفحه‌ها