نگاه تجاری به کتاب، آفت حوزه پژوهش

محمود مدبری را بیشتر با کتاب «شاعران بی‌دیوان» می ‌شناسیم. مدبری استاد دانشگاه کرمان است که تا کنون آثار متعددی از وی به چاپ رسیده و متأسفانه او نیز همچون دیگر اهالی تحقیق طعم تلخ کتاب ‌سازی را چشیده است.

2012-07-03 17:25:00

انحصار نسخه ها، جفا در حق مؤلفان است

علی صدرایی نیا مشهور به علی صدرائی خویی نویسنده، پژوهشگر، متن پژوه، کتاب شناس، مصحح، فهرست نگار و نسخه شناس ایرانی در سال 1342 هجری شمسی در شهرستان خوی چشم به جهان گشود.

2012-06-26 13:48:00

ضرورت استاندار سازی در فهرست نویسی با تدوین شیوه نامه

«انجمن جهانى فهرست‌نگاران نسخه هاى خطّى» با همّت ٣٤ فهرست‌نگار از شهرهاى قم، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، آشتیان، یزد، مراغه و ... و نیز از برخى کشورهاى همسایه همچون ترکیه، افغانستان و آذربایجان در چهارم بهمن سال 1387 در محلّ موقّت «انجمن» درساختمان «مجمع ذخائر اسلامى» در قم تأسیس شد. این انجمن در آغاز تأسیس برای خود فعالیت های تعریف کرد که از آن جمله می توان به ایجاد محفلى براى انس، الفت، محبّت، همگراىى و همکارى بیشتر بین فهرست‌نگاران، محملی براى مشورت و تصمیم‌گیرى‌هاى «هماهنگ» در امر فهرست‌نگارى، آگاهى اعضا از پِژوهش‌هاى صورت گرفته یا در دست انجام، مرکزى براى دفاع همه جانبه‌ مادى و معنوى از حقوق قانونى فهرست‌نگاران، دفترى براى پى‌گیرى جدى و مستمر مشکلات معیشتى فهرست‌نگاران و...

2012-02-11 11:52:00

صفحه‌ها