گفت و گو با دکتر سید حسین نصر

دکتر سیدحسین نصر از اعضای شورای علمی دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران هستند که تاکنون 10 شماره از آن از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

2017-08-26 12:05:03

سردرگمی حافظه تاریخی میان جدال و تغییر ذائقه

دکتر مجید تفرشی تاریخ نگار، سند پژوه و پژوهشگر سالها است که مقیم لندن و در زمینۀ اسناد تاریخ معاصر ایران در آرشیو ملی بریتانیا (The National Archives)به تحقیق مشغول است.

2017-08-06 11:24:56

گنجینه خاموش شعر پراکنده پارسی

علی صفری آق‌قلعه را بیشتر پژوهشگران با کتاب «نسخه شناخت» می‌شناسند؛ کتابی که به گفته استاد ایرج افشار به گونه‌ای روشمند، مبتدیان را با اصول و ضوابط اصلی نسخه شناسی آشنا می‌سازد.

2017-05-23 11:43:32

تقی الدین کاشانی رندانه و ظریف به سرقت‌هایی شعری اشاره می‌کند

تقی الدین کاشانی در خلاصة الاشعار برخی شاعران را از جهت زبان شعرشان بررسی کرده است. یا در مورد شیوۀ تصویرپردازی و طرز و سبک شعری آنها گفتگو کرده است.

2017-02-08 11:22:58

حافظ از نگاه دکتر حسن انوری

جوان که بودم دلم می‌خواست فلسفه بخوانم. در نوجوانی و جوانی کتاب فلسفه زیاد می‌خواندم به دانشگاه که رفتم می‌خواستم در رشته فلسفه نام بنویسم.

2016-11-27 11:14:16

از نسخه پژوهی آثار نظامی غفلت کرده ایم

گفت و گو با دکتر سعید شفیعیون، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و پیشنهاددهندۀ روز بزرگداشت نظامی گنجوی در تقویم.

2016-09-04 14:27:51

تعریف درستی از تصحیح متون کهن نداریم

اکبر راشدی‌نیا، از جمله پژوهشگران و مصححانی است که اعتقاد دارد، مصصحان هنوز تعریف دقیقی از تصحیح ندارند و برخی از متون هن تنها با حروف‌چینی جدید و با افتادگی در حد صفحه منتشر می‌شود.

2016-08-02 11:21:20

ضرورت حفظ اسناد نخبگان محلی در تاریخ ایران

دکتر نائو فومی آبه پژوهشگر سازمان توسعۀ علم و دانش ژاپن (JSPS)، سالها است که تحقیقات خود را در زمینۀ مطالعۀ اسناد نخبگان محلی در زمان قاجاریه به ویژه خاندان نجفقلی خان دنبلی تبریز متمرکز کرده است.

2016-05-04 11:46:19

اثری شاعرانه در تاریخ نگاری عصر صفوی

تاریخ کشیکخانۀ همایون تألیف نورالدین محشر شریف کاشانی متخلص به نجیب (1062 – 1123 ه.ق) اثری است که دربارۀ رویدادها و وقایع ایام اقامت سلطان جلال الدین اکبر در اصفهان (1099 - 1107) به رشتۀ تحریر درآمده است.

2015-11-14 13:54:21

بدون رؤیت نسخ نمی‌توان متون را نقد کرد

پدر غربت را چشیده بود، درد را چشیده بود، و خوب می‌دانست کوچ چه حکایت غریبی است. شعر می‌گفت، تصحیح متون و کتابشناسی هم می‌دانست و تقدیر این بود که قلمش میراثی باشد برای پسرش که سال ۱۳۲۹ در هرات چشم به جهان گشود.

2015-10-01 14:22:55

صفحه‌ها