تقی الدین کاشانی رندانه و ظریف به سرقت‌هایی شعری اشاره می‌کند

تقی الدین کاشانی در خلاصة الاشعار برخی شاعران را از جهت زبان شعرشان بررسی کرده است. یا در مورد شیوۀ تصویرپردازی و طرز و سبک شعری آنها گفتگو کرده است.

2017-02-08 11:22:58

حافظ از نگاه دکتر حسن انوری

جوان که بودم دلم می‌خواست فلسفه بخوانم. در نوجوانی و جوانی کتاب فلسفه زیاد می‌خواندم به دانشگاه که رفتم می‌خواستم در رشته فلسفه نام بنویسم.

2016-11-27 11:14:16

از نسخه پژوهی آثار نظامی غفلت کرده ایم

گفت و گو با دکتر سعید شفیعیون، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و پیشنهاددهندۀ روز بزرگداشت نظامی گنجوی در تقویم.

2016-09-04 14:27:51

تعریف درستی از تصحیح متون کهن نداریم

اکبر راشدی‌نیا، از جمله پژوهشگران و مصححانی است که اعتقاد دارد، مصصحان هنوز تعریف دقیقی از تصحیح ندارند و برخی از متون هن تنها با حروف‌چینی جدید و با افتادگی در حد صفحه منتشر می‌شود.

2016-08-02 11:21:20

ضرورت حفظ اسناد نخبگان محلی در تاریخ ایران

دکتر نائو فومی آبه پژوهشگر سازمان توسعۀ علم و دانش ژاپن (JSPS)، سالها است که تحقیقات خود را در زمینۀ مطالعۀ اسناد نخبگان محلی در زمان قاجاریه به ویژه خاندان نجفقلی خان دنبلی تبریز متمرکز کرده است.

2016-05-04 11:46:19

اثری شاعرانه در تاریخ نگاری عصر صفوی

تاریخ کشیکخانۀ همایون تألیف نورالدین محشر شریف کاشانی متخلص به نجیب (1062 – 1123 ه.ق) اثری است که دربارۀ رویدادها و وقایع ایام اقامت سلطان جلال الدین اکبر در اصفهان (1099 - 1107) به رشتۀ تحریر درآمده است.

2015-11-14 13:54:21

بدون رؤیت نسخ نمی‌توان متون را نقد کرد

پدر غربت را چشیده بود، درد را چشیده بود، و خوب می‌دانست کوچ چه حکایت غریبی است. شعر می‌گفت، تصحیح متون و کتابشناسی هم می‌دانست و تقدیر این بود که قلمش میراثی باشد برای پسرش که سال ۱۳۲۹ در هرات چشم به جهان گشود.

2015-10-01 14:22:55

جایگاه فرهنگ ایرانیان باستان در متون عربی

وحید سبزیان پور متولد 1337 در کرمانشاه و دارای دكترى زبان و ادبيات عرب از دانشگاه تربيت مدرس است.

2015-07-25 12:37:00

تفاوت ها و تشابهات شعر سعدی و امامی هروی

امامی هروی از شاعران سرشناس قرن هفتم هجری و معاصر شاعرانی چون سعدی و مجدالدین همگر، ملک‌الشعرای دربار اتابکان فارس است.

2015-06-27 11:26:26

نسخه های خطی رباعیات مؤمن یزدی چگونه یافت شد؟

حسین مسرت را بیشتر با پژوهش هایش در زمینۀ یزدشناسی می شناسند.

2015-06-08 10:56:22

صفحه‌ها