تکمله ای دیگر بر الذريعة إلي تصانيف الشيعه

كتاب الذريعة إلي تصانيف الشيعه اثر ماندگار شيخ آقابزرگ تهراني از جمله آثاري است كه در زمينۀ معرفي نگارش هاي شيعي و نويسندگان شيعه در 26 مجلد به رشته تحرير درآمده است.

2014-03-18 14:26:00

گفت و گو با پروفسور جان لنارت برگرن

پروفسور جان لنارت برگرن، در حال حاضر در دانشکدۀ ریاضیاتِ دانشگاه سیمون فراسرکانادا به پژوهش و تدریس در زمینۀ تاریخ نجوم و ریاضیات یونانی و اسلامی مشغول است.

2014-03-05 17:28:00

اگر تصحیح دکتر شفیعی نبود منطق الطیر به جهانیان معرفی نمی شد

منیژه نوری برگزیده بخش «مطالعات ایرانی؛ شعر و ادب فارسی» بیست ‌و یکمین دورۀ جایزۀ جهانی کتاب سال به دلیل ترجمۀ «منطق‌الطیر» عطار به زبان فرانسه است.

2014-02-24 11:09:00

درباره جلد پنجم «کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره»

دکتر عارف نوشاهی پژوهشگر پاکستانی در حوزۀ نسخه شناسی و کتابشناسی است.

2014-02-16 12:09:00

نبود تعامل فرهنگی؛ بحرانی برای کشورهای فارسی زبان

دکتر محمدجعفر یاحقی معتقد است: عدم تعامل میان کشورهای فارسی زبان به هیچ وجه به صلاح نیست و بحرانی برای زبان فارسی به شمار می‌رود.

2014-02-04 15:10:00

نقدها بیشتر تفریح در معرفی کتاب است

به گفته دکتر رسول جعفریان رسم شده است که در معرفی و نقد کتاب چند اشکال هم می گویند. اینها بیشتر تفریح در معرفی کتاب است و نقد عالمانه نیست.

2014-01-28 11:50:00

چرا درسی برای تاریخ کشاورزی در دانشگاه نداریم؟

دکتر محمد حسن ابریشمی پژوهشگر تاریخ کشاورزی در ایران و مؤلف کتاب ارزشمند زعفران ایران است که با ایشان گفت و گویی در زمینه زندگی و آثارشان انجام داده ایم.

2014-01-15 10:34:00

دانشجویان روزنامه ای کار می کنند

نام دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، بیش از هرچیز، با شاهنامه و ایرانشناسی رقم خورده است.

2014-01-04 12:25:00

اثری برای معرفی 150 عنوان کتاب درسی پزشکی

مجمع النفایس و حجلة العرایس عنوان دو دانشنامه است که به معرفی 150 عنوان کتاب متن درسی پزشکی از آثار بقراط، جالینوس و آثار اولین مترجمان متون پزشکی دورۀ اسلامی پرداخته است.

2013-12-14 11:01:00

ممیزی؛ تهدید یا فرصت

قصۀ تازه‌ای نیست؛ ممیزی یا همان صدور مجوزهای کتاب را می‌‌گوییم. موضوعی که هرکسی در این سال‌ ها از ظن خود یار آن شده است.

2013-11-29 12:54:00

صفحه‌ها