ضرورت های تصحیح متون سانسکریت

پراناو پراکاش دانشجوی دکترای ادیان دانشگاه آیوای آمریکا است. وی سال ها است که به صورت تخصصی بر روی متون سانسکریت تحقیق می کند.

2013-11-16 10:58:00

نورانی به راستی مردی نورانی بود

دکتر ابوالقاسم امامی در بیان خاطراتی از مرحوم شیخ عبدالله نورانی گفت: نورانی به راستی مردی نورانی بود. زندگی زاهدانه ای داشت. به چیزی جز تحصیل علم نمی اندیشید.

2013-11-04 16:06:00

تفکیک در فرهنگ اسلامی جایز نیست

به اعتقاد دکتر مهدی محقق برخی با غرض ورزی مطالبی دربارۀ تفکیک منابع شیعه و سنی می گویند، در حالی که این آثار همگی فرهنگ اسلامی هستند.

2013-10-27 13:20:00

با تصحیح مغلوط نمی توان ابن سینا را معرفی کرد

دکتر نجفقلی حبیبی نزدیک به دوسال است که قدم به تصحیح کتاب ارزشمند قانون گذاشته و به گفتۀ وی این اثر تا آبان ماه سال جاری به پایان می رسد.

2013-10-15 11:40:00

نگاه بازاری و کوته‌ بینانه به تصحیح

دکتر سیدحسین موسویان، ‌عضو گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است. وی سال‌های بسیاری از عمر خود را به تصحیح کتب فلاسفه اختصاص داده است از تصحیح مجموعه آثار ملاصدرا تا مجموعه آثار شیخ الرئیس ابن سینا.

2013-10-05 13:39:00

عاملان نشر زبان فارسی در شبه قاره کجا هستند؟

خضر عباسی نوشاهی (مصحح و فهرست نویس) از جمله پژوهشگرانی است که در سالهای اخیر به طور جدی به فهرست نویسی نسخه های خطی فارسی در کشور پاکستان پرداخته است و تألیف آثاری چون ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍م‍درد ک‍راچ‍ی‌ نشان از فعالیت وی در این زمینه دارد.

2013-09-21 14:29:00

مطالعات گویش شناسی هیچ گاه در ایران نظام مند نبوده است

بهروز محمودی بختیاری زبان‌شناس ایرانی و دانشیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. پژوهش ‌های او عمدتاً در حوزه تحلیل گفتمان دراماتیک، رده‌شناسی زبانها و گویشهای ایرانی، آموزش زبان فارسی و سینمای اقتباسی است.

2013-09-11 12:58:00

اگر بخواهیم در شاهراه تمدن حرکت کنیم باید به کپی رایت ملحق شویم

غلامحسین صدری افشار، فرهنگ نویس و مترجم نامدار در سال 1313در ارومیه متولد شد. وی بعد از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه به سمت مشاغل گوناگونی رفت و در نهایت به حوزه فرهنگ کشیده شد.
صدری افشار انتشار آثارش را از سال 1327 در تبریز آغاز و دوازده ‏سالى برروى تاریخ علم مطالعه کرد.

2013-08-31 11:32:00

«آقابزرگ» را فراموش نکنیم

در سال 1386 خبر مسرت بخشی نسخه شناسان را خوشحال کرد و آن تأسیس بانک اطلاعات نسخه های خطی (آقابزرگ) بود؛ بانکی که به همت ناصر گلباز بر روی سایت مؤسسه خانه کتاب راه اندازی شد. اما متأسفانه این بانک اطلاعاتی مدت زیادی است که روزآمد نشده و به گفته ناصر گلباز _ در زمانی که ضرورت وجود آن بیش از پیش احساس می شود _ فراموش شده است.

2013-08-22 11:38:00

ضرورت بررسی زبان های باستانی و ادبیات اسطوره ای

دکتر محمود جعفری دهقی از معدود پژوهشگرانی است که در سالهای اخیر به طور تخصصی به تحقیق، تألیف، تصحیح و ترجمه بر روی متون باستانی ایران مبادرت کرده است. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ادبیات فارسی را در سال 1357 و کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی را در سال 1364 اخذ کرد و در سال 1376 موفق به اخذ دکتری زبان های باستانی و ایرانشناسی از مرسه السنه شرقیه (SOAS) وابسته به دانشگاه لندن شد.

2013-08-07 19:48:00

صفحه‌ها