هجدهمین دیدار دوستانه استادان/1

هجدهمین دیدار دوستانۀ استادان و پژوهشگران صبح امروز 27 فروردین در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2014-04-16 13:03:00

هجدهمین دیدار دوستانه استادان/2

هجدهمین دیدار دوستانۀ استادان و پژوهشگران صبح امروز 27 فروردین در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2014-04-16 13:03:00

هفدهمین دیدار دوستانه استادان/1

هفدهمین دیدار دوستانه استادان و پژوهشگران صبح امروز چهارشنبه 21 اسفند در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2014-03-12 15:39:00

هفدهمین دیدار دوستانه استادان/2

هفدهمین دیدار دوستانه استادان و پژوهشگران صبح امروز چهارشنبه 21 اسفند در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2014-03-12 15:38:00

همایش میراث علمی کوشیار گیلانی/2

همايش «ميراث علمي كوشيار گيلاني» عصر روز دوشنبه 5 اسفند به كوشش مركز پژوهشي ميراث مكتوب با همكاري پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران در مجتمع فرهنگي باغ زيبا برگزار شد.

2014-02-25 23:36:00

همایش میراث علمی کوشیار گیلانی/1

همايش «ميراث علمي كوشيار گيلاني» عصر امروز 5 اسفند به كوشش مركز پژوهشي ميراث مكتوب با همكاري پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران در مجتمع فرهنگي باغ زيبا برگزار شد.

2014-02-25 00:30:00

شانزدهمین دیدار دوستانه استادان/ 30 بهمن

شانزدهمین دیدار دوستانه استادان صبح روز چهارشنبه 30 بهمن در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2014-02-22 23:26:00

دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 25 دی/2

پانزدهمین دیدار دوستانه استادان صبح امروز 25 دی ماه در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2014-01-15 17:58:00

دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 25 دی/1

پانزدهمین دیدار دوستانه استادان صبح امروز 25 دی ماه در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2014-01-15 17:32:00

جلسه نسخه شناسی با حضور پرفسور ریشار

جلسه ای با حضور پروفسور فرانسیس ریشار ، ایران شناس و نسخه پژوه برجسته فرانسوی روز دوشنبه 16 دی ماه در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2014-01-07 15:43:00

صفحه‌ها