محفل دوستانۀ میراث مکتوب در شهریور 1398 (بخش دوم)

هفتاد و سومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، برگزار شد.

2019-09-18 16:47:52

محفل دوستانۀ میراث مکتوب در شهریور 1398 (بخش اول)

هفتاد و سومین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، برگزار شد.

2019-09-18 16:21:52

کارگاه مُهرشناسی در مؤسسۀ میراث مکتوب برگزار شد

کارگاه دو روزۀ مُهرشناسی، با تدریس عمادالدین شیخ‌الحکمایی، در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2019-08-18 19:12:49

گزارش تصویری یکصد و یازدهمین نشست علمی میراث مکتوب

یکصد و یازدهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، با عنوان «میراث علمی و ادبی الموت و نویافته‌های باستان‌شناسی»، در محل این مؤسسه برگزار شد.

2019-08-05 18:48:08

حضور دکتر پرویز اذکایی در مؤسسۀ میراث مکتوب

دکتر پرویز اذکایی، پژوهشگر برجستۀ تاریخ، ضمن حضور در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با مدیرعامل و پژوهشگران این مؤسسه دیدار کرد.

2019-07-30 23:38:24

نخستین نشست تخصصی نظامی‌پژوهی در تبریز

نخستین نشست تخصصی نظامی‌پژوهی با حضور جمعی از اساتید و محققان برگزار شد.

2019-07-30 22:05:41

نشست بررسی کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان

نشست «بررسی کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان»، با سخنرانی دکتر مرتضی رضوانفر، در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، برگزار شد.

2019-07-17 19:11:29

هفتادودومین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ خرداد 1398 (بخش دوم)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، د

2019-06-19 17:41:03

هفتادودومین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ خرداد 1398 (بخش نخست)

دیدار ماهانه 72

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، د

2019-06-19 17:16:40

هفتادویکمین دیدار دوستانه میراث مکتوب ـ فروردین 1398 (بخش دوم)

نشست 71

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در ادامه سلسله جلسات ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث م

2019-04-17 19:37:44

صفحه‌ها