اعطای گواهینامۀ کارگاه آموزشی «تصحیح متون پزشکی»

آخرین جلسه از کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ خطی فارسی و عربی با تکیه بر متون پزشکی و پیراپزشکی» با تدریس استاد دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول برگزار شد.

2020-01-05 16:52:52

اعطای گواهینامه به شرکت‌کنندگان کارگاه «سندشناسی مقدماتی»

آخرین جلسه از کارگاه آموزشی «سندشناسی مقدماتی» با تدریس عمادالدین شیخ الحکمایی برگزار شد.

2020-01-01 16:24:46

حضور دکتر خالقی مطلق در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

دکتر جلال خالقی مطلق با حضور در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به گفتگو با اساتید و پژوهشگران حاضر در این مؤسسه پرداخت.

2019-12-30 16:35:25

نشست معرفی و رونمایی از «دُستور المنجمین»

در صد و سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «دُستور المنجمین» رونمایی و معرفی شد.

2019-12-23 17:53:09

مجلس ماهانۀ میراث مکتوب ـ آذر 1398 (بخش دوم)

هفتاد و ششمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

2019-12-18 17:23:11

مجلس ماهانۀ میراث مکتوب ـ آذر 1398 (بخش نخست)

هفتاد و ششمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.

2019-12-18 16:53:15

اعطای گواهینامه به شرکت‌کنندگان در کارگاه زبان پهلوی

آخرین جلسۀ کارگاه آموزشی «آشنایی با خط، زبان و نسخه‌های پهلوی (فارسی میانه)» در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2019-12-11 16:59:16

یکصد و دوازدهمین نشست علمی میراث مکتوب

یکصد و دوازدهمین نشست تخصصی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با سخنرانی خانم دکتر ماندانا برکشلی برگزار شد.

2019-12-09 18:16:24

نشست دوستانۀ میراث مکتوب در آبان 1398 (بخش دوم)

هفتاد و پنجمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران برگزار شد.

2019-11-23 16:34:20

نشست دوستانۀ میراث مکتوب در آبان 1398 (بخش نخست)

هفتاد و پنجمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران برگزار شد.

2019-11-23 16:15:36

صفحه‌ها