گزارش تصویری شصت و ششمین دیدار دوستانه مؤسسۀ «میراث مکتوب» (2)

شصت و ششمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی «میراث مکتوب» در محل کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2018-11-22 15:03:40

گزارش تصویری از دیدار دوستانه میراث مکتوب در آبان‌ماه - نشست شصت و ششم

گزارش تصویری از دیدار دوستانه میراث مکتوب در آبان‌ماه -  نشست شصت و ششم

شصت و ششمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی «میراث مکتوب» در محل کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2018-11-22 11:33:24

گزارش تصویری «پا به پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم»

یکصد و هشتمین نشست از سلسله نشست های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «پا به پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم» برگزار شد.

2018-11-05 18:59:17

شصت و پنجمین دیدار دوستانۀ میراث مکتوب

دکتر محمدجعفر یاحقی

شصت و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

2018-10-17 17:41:46

در حاشیۀ مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

در حاشیۀ مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان.

2018-10-03 18:57:01

در حاشیۀ مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

در حاشیۀ مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان.

2018-10-03 18:56:52

پنل علمی مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

در حاشیۀ مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان پنل علمی برگزار شد.

2018-10-03 17:49:42

مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان روز چهارشنبه 11 مهر برگزار شد.

2018-10-03 16:09:51

شصت و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

شصت و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 21 شهریور برگزار شد.

2018-09-12 17:06:32

شصت و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - شصت و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 24 مرداد در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2018-08-15 18:16:36

صفحه‌ها