مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب سال 1397

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

2018-05-13 17:28:12

شصتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

شصتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 29 فروردین در این مؤسسه برگزار شد.

2018-04-18 16:17:48

پنجاه و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 23 اسفند در این مؤسسه برگزار شد.

2018-03-14 16:47:11

نخستین دیدار دوستانۀ بانوان فرهنگ دوست

نخستین دیدار دوستانۀ بانوان فرهنگ دوست به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن ظهر امروز در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2018-03-07 17:31:24

پنجاه و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در مؤسسه برگزار شد.

2018-02-17 12:36:18

«داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)»

یکصد و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» امروز چهارشنبه 4 بهمن برگزار شد.

2018-01-24 18:36:12

پنجاه و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز 27 دی در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2018-01-17 17:22:55

نشست «قبله­ یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه)»

یکصد و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «قبله­ یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه)» دوشنبه 25 دی برگزار شد.

2018-01-15 19:09:37

پنجاه و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و ششمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 29 آذر در این مؤسسه برگزار شد.

2017-12-20 16:55:44

یکصد و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

معرفی و بررسی کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟ و پژوهشی در نگاه او به ایران»

2017-12-14 21:26:09

صفحه‌ها