نشست باستان شناسی یک کتاب: نسخه ای مصور از رشیدالدین و حافظ ابرو در توپکاپی

یکصد و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث به بررسی نسخه جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی اختصاص داشت.

2017-11-01 18:05:26

پنجاه و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و چهارمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز چهارشنبه 26 مهر برگزار شد.

2017-10-18 16:13:22

تصاویری از حضور دکتر محسن جعفری مذهب در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

دکتر محسن جعفری مذهب تاریخ شناس، سندپژوه و سکه شناس برجسته ظهر روز دوشنبه 17 مهر جان به جان آفرین تسلیم کرد. تصاویر زیر بخشی از حضور این استاد فقید در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است.

2017-10-10 10:54:31

رونمایی از کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی پاکستان

یکصدمین نشست از سلسله نشست های متن پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی از کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی پاکستان اختصاص داشت.

2017-09-06 19:55:03

پنجاه و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و سومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز چهارشنبه 25 مرداد در این مرکز برگزار شد.

2017-08-16 16:02:12

پنجاه و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب/2

پنجاه و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 28 تیر در این مؤسسه برگزار شد. /عکس از علی سلیمی خلیق

2017-07-22 15:14:42

پنجاه و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب/1

پنجاه و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 28 تیر در این مؤسسه برگزار شد.

2017-07-19 16:26:58

پنجاه و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

پنجاه و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 27 اردیبهشت در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2017-05-20 11:30:12

بزرگداشت روز میراث مکتوب و اسناد ملی

بزرگداشت روز اسناد «روز میراث مکتوب و اسناد ملی» صبح امروز 19 اردیبهشت در سرای اهل قلم سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

2017-05-09 18:20:19

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ( ناشران عمومی سالن A4، راهروی 3، غرفۀ 37) میزبان علاقه مندان است.

2017-05-08 12:16:29

صفحه‌ها