صحیفه سومين مرجع در تراث اهـل بيت(ع)

پس‌ از‌ قرآن کریم و سنت پيامبر(ص)، صحیفه سومين مرجع در تراث اهـل بيت(ع) به شمار مـى رود که تـوسط دو فرزند بزرگوارِ حضرت سجاد(ع) يعنى امـام مـحمدباقر(ع) و زيد شهيد، از آن حضرت‌ روايت شده.

2016-02-26 13:13:22

یوم الآبگوشت میراث مکتوب سه ساله شد

چهارشنبه 30 دیماه یوم اللقای اخوان الصفا پس از 36 ماه پیاپی برگزاری نشستهای چهارشنبه های پایان هر ماه وارد چهارمین سال خود شد...

2016-01-23 13:05:18

میراث مکتوب و تبدیل تهدیدها به فرصت های ارزشمند

اواخر دولت احمدی نژاد بود. دکتر حسینی وزیر وقت ارشاد در مجتمع باغ زیبا بارعام داد و امر به صرفه جویی و کاستن هزینه ها کرد.

2016-01-04 15:28:52

تلگرام نماد حضور و غیاب جمعی و بهرۀ میراث مکتوب

پدیده های نوین فنّاوری، هر روز در لباسی نو وارد حریم شخصی زندگی بشر می شود. طبع آدمی هم مجذوب هر ابتکار و نوآوری است به ویژه که راحت و رایگان در اختیارش باشد.

2015-12-05 10:22:36

گلایه نامۀ سردبیر

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک؟
«روزگار غریبی است نازنینم»؛ به خاطر دستمالی قیصریه را آتش می زنند.

2015-11-14 14:57:18

راه‌اندازی دستگاه چاپ دیجیتال و تولید نرم‌افزار کتابخانۀ جامع میراث مکتوب

با ورود کاغذ از ایران به بغداد در سالهای 200 تا 250 نهضت ترجمه شکل گرفت. این عامل اصلی تولید و انتشار دانش نخست به دربار خلفای عباسی و فرمانروایان ایرانی راه یافت و سپس در اختیار عموم دانایان و صاحبان صنعت کاغذسازی و حرفۀ وراقت قرار گرفت.

2015-10-17 12:19:52

جادو سخن جهان نظامی

در زمان کودکی که هنوز به مدرسه نرفته بودم و خواندن و نوشتن نمی‌دانستم، دو کتاب بزرگ – که بعدها دانستم قطع رحلی و چاپ سنگی است- در میان کتاب‌های پدرم نظرم را جلب کرده بود.

2015-10-13 17:09:41

در سوگ استاد حائری

استاد عبد الحسین حائری(1306-1394) فرزند میرزا احمد همدانی حائری از علمای برجسته حوزوی و جدّ مادریش حاج شیخ عبد الکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم بود

2015-08-24 13:17:08

روز جهانی نسخه‌های خطی، و ضرورت آگاه‌سازی دولتها و ملتها

پیش از رواج و گسترش کتابت بر روی کاغذ، نگارش بر روی گل، سنگ، چرم، فلز، و برخی موارد دیگر بود که به رغم دشواری نگارش، و در نتیجه محدود بودن تولید اثر، این صفحات کمتر دستخوش نابودی می‌شدند.

2015-07-28 14:20:05

برنامه های جدید میراث با تغییر در دیدگاه

مالک خوب و باسخاوت، هیچوقت مستأجر خود را صاحبخانه نمی کند. طبع انسان چنین سرشته شده که هروقت احساس استغنا کرد دیگر خدا را بنده نیست.

2015-06-14 11:09:35

صفحه‌ها