نقد زرناب در یاد زریاب

دید و بازدید های نوروز مثل خانه تکانی و عیدی دادن و غیره، از شاهکارهای فرهنگ ایرانی است که البته هر یک بالنسبه برکات و ثمرات معنوی خود را به فراخور احوال افراد دارد.

2014-04-05 15:51:00

پیمانه سال 92 هم پر شد

کی باور کنیم که بر لب جوی حیات نشسته ایم و گذرعمر را نظاره ایم؟ به همین دلیل هنوز نمی دانیم یک سال از عمرما، کم شده یا یک سال به عمرما علاوه شده؟!

2014-03-17 17:23:00

بازگشت به مفاخر

استاد دکتر مهدی محقق بار دیگر به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بازگشت. وی در سال 78 با حکم رئیس جمهور وقت آقای خاتمی به ریاست انجمن منصوب شد.

2014-02-13 14:26:00

تصحیح برای احیای اثر یا برای شناخت متن؟

در مسألۀ تصحیح متون همواره دو نگاه مطرح بوده است: یکی تصحیح، صرفاً برای معرفی و احیای اثر و دیگر تصحیح، برای معرفی محتوا و معانی درونی اثر.

2014-01-25 17:34:00

20 ساله شد بهار میراث، در این زمستان

دیماه سال 72 وارد وزارت ارشاد شدم. طرح احیای مواریث پیشینیان در دفتری به نام دفتر نشر میراث مکتوب به پیشنهاد بنده و با نظر و حمایت آقای مسجدجامعی تأسیس شد.

2014-01-14 20:51:00

آیین چراغ، خاموشی نیست!

در آیین بزرگداشت زنده‌یاد استاد محمدتقی دانش‌ پژوه، حاضران از جوانمردی و بخشندگی آزاده ‌مردی نیکوکار سخت شگفت ‌زده شدند.

2014-01-07 16:49:00

زیارت عتبات و شمس الشموس نجف (2)

کنار پنجرۀ هواپیما نشسته بودم. شهر کوفه و نجف اشرف را از بالا برای اولین بار زیارت می کردم.

2013-12-25 10:51:00

زیارت عتبات، آرزویی که برآورده شد (قسمت اول)

آمالها، آرزوهایی دست نایافتنی یا دیر دست یافتنی هستند.

2013-12-14 15:10:00

دانش محوری نه مدرک گرایی

بسیار دیده می شود در روزنامه ها می نویسند: «این استاد دانشگاه فرمود...» بعد که خوب نگاه می کنی، درمی یابی که شخص مذکور تحصیلات عالیه ندارد و مدرک دانشگاهی هم اخذ نکرده است.

2013-11-07 20:11:00

میراث مکتوب، زبان فارسی و تشیع

اخیراً یکی از علاقمندان میراث مکتوب در اظهار نظری انتقادی به اساس کارها و منشورات میراث مکتوب اعم از کتاب و نشریه، کرده ...

2013-09-02 20:00:00

صفحه‌ها