نهضت جشن نامه و یادنامه نویسی

هنر تألیف و تدوین جشن نامه برای فرزانگان و دانشی مردان ایرانی، به قبل از انقلاب بر می گردد. البته بجز معدودی مثل جشن نامه مدرس رضوی و محمد پروین گنابادی، بیشتر جشن نامه ها و یادنامه ها که طبق فهرست شش جلدی توصیفی مقالات جشن نامه ها و یادنامه ها تألیف زنده یاد محمد گلبن که بالغ بر 517 جلد می رسد اغلب در 30 سال گذشته گرداوری شده است.

2013-05-29 16:48:00

نقد تلخ است، ولیکن برِ شیرین دارد

خوشبختانه در سال صدها نشریه علمی - پژوهشی منتشر می شود که بیش از نیمی از آنها در حوزۀ علوم انسانی فعالیت دارند. مقالات علمی- پژوهشی برای ارتقای استادیاران و دانشیاران و گاه دانشجویان دکتری لازم و مؤثر است، اما نکته مهم لزوم دقت در داوری برای رعایت استانداردهای نوشتن یک مقاله است ...

2013-05-18 16:10:00

کاغذ، رایانه، اینترنت یا کلاً اینتر نَه

اینترنت که آمد، شکاف میان دو نسل دیروز و امروز دو چندان شد. البته برخی که به موضوع علاقه مند بودند، به یاری اطفال در منزل، یا همت دوستان همراه و همدل، دست به کار شدند و ...

2013-05-13 16:45:00

19 اردیبهشت روز میراث مکتوب

نزدیک به 20 سال از تأسیس میراث مکتوب گذشت، اینک شمّه ای واگوییم از آنچه اتفاق افتاده است. پیش از انقلاب تنها چند مرکز وجود داشت که بخشی از فعالیتهایشان، تصحیح و نشر نسخ خطی بود، مانند: بنیاد فرهنگ ایران و انجمن آثار ملی، اما هیچگاه عبارت میراث مکتوب را کسی یا جایی معادل نسخه های خطی به کار نبرد.

2013-05-11 14:28:00

نمایشگاه کتاب در بوته آزمون

امسال نمایشگاه دیدنی است و شنیدن گزارش فروشها و استقبال واقعی مردم از آن هم سنجیدنی است. علی الظاهر قرار نبوده اتفاق خاصی در طراحی و مدیریت غرفه ها نسبت به سنوات قبل بیفتد...

2013-05-01 20:05:00

هر که آمد عمارتی نو ساخت یا خراب کرد؟

در مفتاح التفاسیر رشید الدین فضل الله همدانی وزیر دانشمند سه سلطان مغول، که اخیراً موفق به نشر آن شدیم، خواندم که وی در سفر بود و سوار بر اسب، کسی ازو سؤالی پرسید، لختی مکث کرد و از اسب فرود آمد و تند به نوشتن پرداخت...

2013-04-27 11:57:00

میراث فرهنگی و میراث مکتوب ایران، در خطر دستبرد و تحریف

عظمت و شکوه فرهنگ ایرانی اسلامی، در طول تاریخ همواره، یا مورد هجمۀ مغولان و مغول صفتان کوردل بوده، یا چون خاری در چشم پاره ای همسایگان حسود و عنود، گویا ازمقوله ای است که جلال الدین محمد بلخی در مورد طاووس سروده: «دشمن طاووس آمد پرّ او»

2013-04-21 12:00:00

سرقت از میراث مکتوب پزشکی مسلمانان

نشریۀ آفاق الثقافه و التراث را مرکز جمعة الماجد للثقافة و التراث در امارات متّحدۀ عربی منتشر می کند. جمعة الماجد یکی از تاجران بزرگ عرب است که به گردآوری نسخ خطی، میکروفیلمها و تصاویر دیجیتالی از نسخ خطی در هر مکانی که ممکن باشد اقدام کرده و در نظر دارد کتابخانه ای بزرگ از مخطوطات اسلامی (فارسی، عربی، ترکی، اردو) در خاورمیانه تشکیل دهد.

2013-04-16 16:32:00

نقد با اسم یا لحن مستعار

اخیراً دوستی تماس گرفت و خبر داد که فردی با اسم مستعار نقدی بر کتاب نسخه شناخت چاپ میراث مکتوب در سایت کتابخانۀ مجلس درج کرده است. گفت البته نقد حاوی نکات مثبتی هم هست، ولی نویسنده نقد نه حرمت استاد افشار را که بر آن کتاب مقدمه نوشته، نگهداشته و نه محاسن کتاب را چنان که باید متعرض شده، از همه بدتر با لحنی تمسخر آمیز و تبخترگونه کتاب را مصداق کتابسازی دانسته و با زبان بی زبانی گفته: رطب خورده منع رطب کی کند؟!

2013-04-10 20:39:00

امسال میراث را با همدلی کنیم آباد

حال و مقال آدمی تابع گردش روزگار است و عسر و حرج ایام، کیمیای صبر را در پی دارد و حاصل آن بسان درختی است که به قول سعدی: بر شیرین دارد. میراث مکتوب در نیم سال دوم سال 91 تجربه ای جالب و جدید را مرور کرد.

2013-04-06 13:17:00

صفحه‌ها