پیام مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب در پی درگذشت اکبر نحوی

دکتر اکبر نحوی در سالهای بلوغ علمی و حصول مراتب عالی ادبی بود و صد حیف و صد دریغ که زود پر کشید و دانشگاه شیراز و ادب‌پژوهان کشور از وجود او محروم گشتند.

2021-12-10 14:11:00

رسول جعفریان، صد شکر که هست و صد حیف که رفت

همّتی دارد چون کوه و اراده‌ای نستوه. کارکرد و نتیجۀ عملش نشان می‌دهد که نمونۀ یک ایرانی شیفتۀ کتاب و یک مدیر توانا و خستگی‌ناپذیر است.

2021-12-01 15:48:52

دیرزیاد آن رادمرد ادب ایران

نوزده مهرماه زادروز استاد برجسته ادبیات عرفانی، شاعر و مصحح متون فارسی، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است.

2021-10-12 15:04:58

پیام تسلیت دکتر ایرانی در پی درگذشت دکتر آذرنوش

دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، در پیامی درگذشت دکتر آذرتاش آذرنوش، استاد دانشگاه تهران، را تسلیت گفت.

2021-10-07 22:27:16

آیت‌الله حسن‌زاده؛ نمونۀ بارز تداوم سنت علوم حوزوی

علامه حسن‌زاده آملی آخرین حلقه اتصال سنت هزارسالۀ حضور علوم چنددانشی در حوزه‌های علوم دینی در فرهنگ و تمدن اسلامی بود.

2021-09-26 14:45:08

بلوکباشی و هویت ملی ایران

پژوهش‌های گستردۀ قوم‌شناسی اقوام ایرانی توسط دکتر بلوکباشی یکی از خدمات بزرگ ایشان به فرهنگ ایران است.

2021-09-04 15:39:19

رسالت میراث مکتوب، همراهی‌ها و همکاری‌ها

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سال 1399 برای انجام وظایف حرفه‌ای و پیش‌برد اهداف و رسالت فرهنگی خود، دچار یأس، ضعف و تعلّل نگردید و به راه خود ادامه داد.

2021-07-11 14:46:25

استراق و جعل پذیرش

مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب در یادداشتی به یکی از چالش‌های حوزۀ پژوهش، یعنی جعل برگۀ پذیرش مقالات، پرداخته است.

2021-05-20 13:09:16

گردش نوروزی در گُلابَر زنجان

اکنون که کرونا، کام "صحبت یاران همدل و دیدار دوستان خوش‌دل" را از همگان گرفته، این تنها دیدار شکوفه‌های بهاری است که ابرِ غم و اندوه نهفته را از دل می‌زداید.

2021-03-27 11:19:43

میراث مکتوب و بزرگداشت روز حکیم نظامی گنجه‌ای

مفاخر علمی و فرهنگی در دورۀ تمدن اسلامی متعلق به بشریت‌اند و ما افتخار داریم که اینان اغلب آثارشان را به فارسی نوشته‌اند.

2021-03-11 14:45:06

صفحه‌ها