ای بسا «ناقد» که بعد از مرگ زاد

امتیاز قلم زنده‌یاد بابایی این بود که حرف حق و سخن سنجیده را طوری می‌زد که بر دل می‌نشست.

2020-04-11 17:26:13

رضا بابایی مرد، اما مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد

کاش قدر رضا بابایی را می‌شناختیم و سخنانش را رهنمونی کارساز برای مشکلات فرهنگی و اجتماعی قلمداد می‌کردیم.

2020-04-07 15:46:18

هر که نامُخت از گذشت روزگار

خانم گرترود بل فصلی از سفرنامۀ خود با نام «تصاویر ایرانی» را به ماجرای شیوع وبا در تهران اختصاص داده است.

2020-03-16 22:27:51

ایرانشناس سفر کرده

حضور گرم و صمیمی دکتر طهمورث ساجدی در مؤسسۀ میراث مکتوب، همیشه دلنشین بود و جای او برای همیشه خالی ماند.

2020-03-14 10:44:48

گردگیری از کتاب‌ها در خانه‌نشینی کرونایی

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. حال ویروس کرونا اسباب خیر شده که در خانه بمانیم و کتاب بخوانیم.

2020-03-09 14:29:54

زبان اقوام؛ ظرفیتی برای شناخت فرهنگ ایرانی

هر زبانی که اسباب انتقال تفکر و احساسات مبتنی بر انسانیت، مبانی اخلاقی و فضائل و سجایای والای انسانی شود، حامل اندیشهٔ انسانی است.

2020-02-15 07:14:49

تحلیل‌گر دردمند / دیدارهای فرهنگی (4)

واقع‌نگری و تحلیل عمیق واقعیات جامعه با بیانی دردمندانه از ویژگی‌های رضا بابایی است.

2020-02-02 15:02:38

کتابسازی و کتابسوزی

متأسفانه بازار بی در و پیکر رواج طب سنتی باعث شده که عده‌ای از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کرده و برای خود دفتر و دستکی راه بیندازند.

2020-01-25 14:14:44

نقش مؤثر مرحوم دکتر اشراقی در ترویج دانش تاریخ

آثار قلمی و تحقیقات ارزندۀ دکتر اشراقی گواه روشنی است بر نقش مؤثری که در ترویج دانش تاریخ و جغرافیای تاریخی داشتند.

2020-01-15 07:19:31

النجات فی الصدق، و تسلیت دوباره بر داغ فرزندان معصوم وطن

حادثۀ نابخشودنی جان‌باختن ده‌ها انسان بی‌گناه، در اثر خطای جبران‌ناپذیری که نمک بر زخم مردم داغدیده ایران ریخت، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

2020-01-11 17:52:55

صفحه‌ها