تخریب آثار فرهنگی جنایت جنگی است

عظمت ایران در چشم استعمارگران همیشه چون خاری و در گلوی آنان همچون استخوانی بوده است.

2020-01-06 14:55:35

خاری در چشم دشمنان

دکتر اکبر ایرانی، در یادداشتی به مناسب شهادت سردار قاسم سلیمانی، به جایگاه این نماد مبارزه با استکبار پرداخته است.

2020-01-05 15:49:34

آسیب‌شناسی چاپ و پخش کتاب‌های تخصصی (26)

حوزۀ چاپ و نشر کتاب در ایران هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

2020-01-01 00:00:00

گلگشتی در کتابفروشی ققنوس / دیدارهای فرهنگی (3)

دکتر ایرانی در سومین شمارۀ دیدارهای فرهنگی به دیدارش از انتشارات ققنوس، همراه با دکتر دریا اورس، پرداخته است.

2019-12-23 12:59:12

مجدالدین کیوانی، تَرجُمان ادب و نقد

دکتر اکبر ایرانی، در یادداشتی به جایگاه، نگاه و شخصیت استاد دکتر مجدالدین کیوانی پرداخته است.

2019-12-14 13:57:42

معافیت ستاره‌های هنری و نقره‌داغ اهل فرهنگ

دریافت مالیات بر دسترنج اهل قلم و تحفۀ اجاره بها در این وانفسا، دشواری‌های جدیدی پیش روی مؤسسۀ میراث مکتوب قرار داده است.

2019-12-06 14:02:56

زیارت‌های فرهنگی، یادها و خاطرات (2)

دکتر ایرانی در دومین شماره از یادداشت‌های زیارت‌های فرهنگی به ملاقاتش با استاد شفیعی کدکنی و استاد احسان اشراقی پرداخته است.

2019-09-03 11:22:56

زیارت‌های فرهنگی، یادها و خاطرات (1)

با گفت‌وگو و شنیدن سخن اهل فرهنگ است که گره‌ها گشوده و گل معانی شکفته می‌شود.

2019-08-28 17:13:11

دیدار با دو یار همدانی

بار دیگر توفیق رفیق شد تا در روزگار هشتادسالگی دکتر پرویز اذکایی و برای تجدید دیدار با یار دیرین او استاد ذکاوتی راهی همدان شوم.

2019-07-03 12:18:54

کیمیای میراث شاه نعمت الله ولی

دکتر اکبر ایرانی

دکتر ایرانی در یادداشتی به مناسبت سفر به ماهان کرمان به معرفی برخی از آثار موجود در موزه نسخ خطی آستانه شاه نعمت‌الله ولی پرداخت.

2019-05-22 11:10:41

صفحه‌ها