گزارش نشست رونمایی از «ارج‌نامه احمد گلچین معانی»

یکصد و پنجاه و هشتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی و معرفی کتاب «ارج‌نامه احمد گلچین معانی؛ زندگی، آثار، جستارهای متن‌پژوهی» اختصاص داشت.

2021-12-05 16:18:04

گزارش نشست «جایگاه منشآت خان احمد گیلانی در مطالعات صفویه‌پژوهی»

یکصد و پنجاه و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به موضوع «جایگاه منشآت خان احمد گیلانی در مطالعات صفویه‌پژوهی» اختصاص داشت.

2021-12-05 15:45:56

گزارش نشست رونمایی و معرفی کتاب «حیات ‌الانسان»

در یکصد و پنجاه و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «حیات ‌الانسان» (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان) رونمایی و معرفی شد.

2021-12-05 15:09:04

گزارش نشست رونمایی و معرفی کتاب «شرح الأصول و الجُمل فی مهمّات العِلم و العَمل»

یکصد و پنجاه و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی و معرفی کتاب «شرح الأصول و الجُمل فی مهمّات العِلم و العَمل» اختصاص داشت.

2021-12-05 14:31:50

گزارش نشست «رونمایی و معرفی کتاب مُثمر»

در یکصد و پنجاه و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللُّغه با عنوان «مُثمِر»، رونمایی و معرفی شد.

2021-12-05 13:55:21

گزارش نشست «رونمایی و معرفی کتاب التشریح»

در یکصد و پنجاه و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «التشریح» نوشتۀ عمادالدین محمود شیرازی، رونمایی و معرفی شد.

2021-12-05 13:12:04

نشست رونمایی و معرفی «فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)»

در یکصد و پنجاه و دومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)» رونمایی و معرفی شد.

2021-11-22 17:34:05

گزارش نشست «رونمایی و معرفی کتاب حقوق ملل»

در یکصد و پنجاه و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز شنبه 8 خردادماه 1400، «کتاب حقوق ملل» رونمایی و معرفی شد.

2021-11-22 16:05:48

گزارش روز سوم «بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب»

سومین بخش از بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب به سخنرانی‌های گابریله وان دن‌برگ، مصطفی جیحونی، بهرام گرامی، مهدی نوریان، و محمدجعفر یاحقی اختصاص داشت.

2021-11-22 15:20:48

گزارش روز دوم «بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب»

سخنرانی‌های ضبط شدۀ محمد باقری، سید محمدمهدی جعفری، علی‌اشرف صادقی، محمود عابدی و عارف نوشاهی، به مناسبت بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب، در صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب پخش شد.

2021-11-22 14:46:48

صفحه‌ها