گزارش روز نخست «بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب»

سخنرانی‌های ضبط شدۀ اکبر ایرانی، علی بلوکباشی، اصغر دادبه، نظام‌الدین زاهدی، و مجدالدین کیوانی، به مناسبت بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب، در صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب پخش شد.

2021-11-22 14:08:48

گزارش نشست «به یاد غلامحسین صدری افشار»

یکصد و چهل و نهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، 28 فروردین‌ماه 1400، «به یاد غلامحسین صدری افشار» برگزار شد.

2021-11-22 13:27:40

به یاد عبدالعلی ادیب برومند

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های این م

2021-11-22 12:51:19

گزارش مجلس یادبود درگذشت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، مجلس یادبود به مناسبت درگذشت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول و همسر گرامی ایشان خانم نسرین دالائی را روز چهارشنبه، 20 اسفندماه 1399 برگزار کرد.

2021-11-22 12:11:15

رونمایی و معرفی چاپ عکسی نسخه‌ای از «مخزن الأسرار نظامی»

یکصد و چهل و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی و معرفی چاپ عکسی نسخه‌ای از «مخزن الأسرار نظامی» اختصاص داشت.

2021-09-05 13:29:13

حضور سکایان در سیستان در پرتو متون تاریخی، یافته‌های باستان‌شناختی و حماسه و اسطوره

نشست «سکایان و سیستان» به عنوان یکصد و چهل و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2021-08-21 23:12:00

گزارش نشست «گرامیداشت زادروز دکتر مجدالدین کیوانی»

یکصد و چهل و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به گرامیداشت زادروز دکتر مجدالدین کیوانی اختصاص داشت.

2021-05-03 12:34:13

به یاد دکتر احسان اشراقی

یکصد و چهل و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به یاد دکتر احسان اشراقی برگزار شد.

2021-02-16 17:53:25

رونمایی از کتاب نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای

یکصد و چهل و دومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «رونمایی از کتاب نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای» برگزار شد.

2021-02-16 17:46:38

نشست «به یاد دکتر غلامحسین یوسفی»

غلامحسین یوسفی

یکصد و چهل و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسۀ فرهنگی هنری خردسرای فردوسی، روز جمعه 14 آذرماه 1399، «به یاد دکتر غلامحسین یوسفی» برگزار شد.

2021-02-16 17:35:14

صفحه‌ها