دكتر غلامرضا جمشيدنژاد اوّل در نشستي با عنوان « رونمايي‌ از كتاب‌ جواهرنامه‌ نظامي‌ و نقد و بررسي‌ آن‌ »:

شايد نخستين كتاب در زمينه معرفي سنگ هاي قيمتي به زبان فارسي باشد

دكتر غلامرضا جمشيدنژاد اوّل در نشستي با عنوان « رونمايي‌ از كتاب‌ جواهرنامه‌ نظامي‌ و نقد و بررسي‌ آن‌ » گفت: جواهر نامه نظامي، كتابي است در معرفي سنگ هاي قيمتي و گوهرها به زبان فارسي و شايد نخستين كتاب در اين زمينه به زبان فارسي باشد.

2004-12-20 15:00:00
دكتر علي‌اشرف‌ صادقي در ‌بيست و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

آرزويم اين بود كه كتاب جواهرنامه‌ نظامي‌ چاپ و تصحيح شود

دكتر علي‌اشرف‌ صادقي در ‌بيست و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: هميشه آرزويم اين بود كه اين كتاب چاپ و تصحيح شود و از نظر رشته خودم كه زبان شناسي است، ازآن استفاده كنم.

2004-12-20 15:00:00
دكتر سيد محمّدمهدي‌ جعفري‌ در نشست نقد و بررسي‌ سه‌ شرح‌ نهج‌البلاغه‌:

بسياري در دوران خفقان سياسي و انحطاط اجتماعي به نهج البلاغه پناه برده اند

دكتر سيد محمّدمهدي‌ جعفري‌ در نشست نقد و بررسي‌ سه‌ شرح‌ نهج‌البلاغه‌ گفت: در ضمن بررسي هايي كه در كار نهج البلاغه پژوهشي داشتم ، به اين نتيجه رسيدم كه بسياري در دوران خفقان سياسي و انحطاط اجتماعي به نهج البلاغه پناه برده اند.

2004-10-25 15:00:00
دكتر عزيز الله جويني:

اميرالمؤمنين، در بسياري از آيات قرآن، عالماً و عامداً صيغه ها را تغيير داده است

دكتر عزيز الله جويني معتقد است: اميرالمؤمنين، در بسياري از آيات قرآن، عالماً و عامداً و نه از روي اشتباه، صيغه ها را تغيير داده، مثلاً غايب بوده و او به صورت خطاب به كار برده، ولي ايشان وقتي مي خواسته شاهد مثال آورد، كلمه اي ديگر به كار برده است.

2004-10-25 15:00:00
با عنوان نقد و بررسي‌ سه‌ شرح‌ نهج‌البلاغه‌ برگزار شد

بيست و يكمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

بيست و يكمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، با عنوان نقد و بررسي‌ سه‌ شرح‌ نهج‌البلاغه‌ ، روز دوشنبه4 آبان 83 در اين مركز برگزار شد.

2004-10-25 15:00:00
در بيستمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر غفاري‌فرد: جمع آوري نسخه به اين سادگي نيست

دكتر عباسقلي غفاري‌فرد در بيستمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نقد و بررسي كتاب منتشر نشده تاريخ رشيدي دو غلات، گفت: جمع آوري نسخه به اين سادگي نيست، يك چيزي نيست من بروم دستم را دراز كنم و بردارم.

2004-10-04 15:00:00
علي‌ بهراميان‌ در نشستي با عنوان نقد و بررسي كتاب منتشر نشده تاريخ رشيدي دو غلات:

تاريخ نگاري منطقه ماوراءالنهر، بايد بيش از اينها مورد توجه باشد

علي‌ بهراميان‌ در نشستي با عنوان نقد و بررسي كتاب منتشر نشده تاريخ رشيدي دو غلات، گفت: تاريخ نگاري منطقه ماوراءالنهر، حقيقتاً بايد بيش از اينها مورد توجه ما باشد، افسوس كه اينطور نيست.

2004-10-04 15:00:00
با عنوان نقد و بررسي كتاب منتشر نشده تاريخ رشيدي دو غلات برگزار شد

بيستمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

بيستمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نقد و بررسي كتاب منتشر نشده تاريخ رشيدي دو غلات، با سخنراني دكتر سيد صادق سجادي‌، علي‌ بهراميان‌ و دكتر عباسقلي غفاري‌فرد (مصحح اثر) ، روز دوشنبه 13 مهر 83 در اين مركز برگزار شد.

2004-10-04 15:00:00
دكتر سيد صادق سجادي در ‌بيستمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب بي غلط چاپي، هنوز در ايران جزو آرزوهاي دور و دراز است

دكتر سيد صادق سجادي در ‌بيستمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: كتاب بي غلط چاپي، هنوز در ايران جزو آرزوهاي دور و دراز است.

2004-10-04 15:00:00
در نشست نقد و بررسي كليات بسحق اطعمه شيرازي

دكتر ذاكري‌: بسحق ، مبدع و مبتكر سبك است

به عقيده دكتر مصطفي‌ ذاكري‌ ، بسحق مبدع و مبتكر سبكي است كه در آن غذاها در لفافه طنز مطرح مي‌شوند و بعدها عده‌اي از اين سبك پيروي كردند.

2004-09-20 15:00:00

صفحه‌ها