نشست «به یاد محمدعلی فروغی»

نشست «به یاد محمدعلی فروغی»، به مناسبت سالروز درگذشت وی، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2021-02-16 17:27:31

نشست «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی (تشبیهات و استعارات)»

بهرام گرامی

یکصد و سی و نهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با سخنرانی بهرام گرامی با موضوع «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی (تشبیهات و استعارات)» برگزار شد.

2021-02-16 17:21:09

نشست «به یاد دکتر مظاهر مصفا»

مظاهر مصفا

به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر مظاهر مصفا، نشستی مجازی در صفحه مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در اینستاگرام برگزار شد.

2021-02-16 17:12:48

گزارش نشست رونمایی کتاب «سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین»

در یکصد و سی و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین» رونمایی و معرفی شد.

2021-02-16 17:03:25

گزارش نشست «رونمایی و معرفی خسرو و شیرین نظامی»

یکصد و سی و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به «رونمایی و معرفی خسرو و شیرین نظامی» اختصاص داشت.

2021-02-16 16:56:02

به یاد دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی

محمد دبیرسیاقی

یکصد و سی و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به مناسبت دومین سالگرد درگذشت استاد دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی، به یادبود ایشان اختصاص داشت.

2021-02-06 11:38:43

نشست «علامه قزوینی و گفتمان هویت ملی در عصر جدید»

یکصد و سی و چهارمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، با موضوع «علامه قزوینی و گفتمان هویت ملی در عصر جدید: تصحیح چهار مقاله عروضی» برگزار شد.

2021-02-06 11:28:15

نکوداشت زادروز ابوریحان بیرونی

یکصد و سی و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به نکوداشت زادروز ابوریحان محمد بن احمد بیرونی اختصاص داشت.

2021-02-06 11:16:29

گزارش نشست رونمایی از «اوجاع المفاصل»

در یکصد و سی و دومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، در روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی، یکی از آثار این مؤسسه رونمایی و معرفی شد.

2021-02-06 10:34:42

گزارش نشست رونمایی و معرفی کتاب «رسائل خواجو»

یکصد و سی و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به رونمایی و معرفی کتاب «رسائل خواجو» اختصاص داشت.

2021-02-06 10:20:27

صفحه‌ها