در نشست نقد و بررسي كليات بسحق اطعمه شيرازي

دكتر دريابندري :شيخ اطعمه چندين نوبت به چاپ رسيده است

دكتر نجف دريابندري در نشست نقد و بررسي كليات بسحق اطعمه شيرازي گفت: شيخ اطعمه چندين نوبت به چاپ رسيده كه تصحيح معروف ميرزا حبيب اصفهاني در دورة مشروطه از آن جمله است و تصحيحي خوب و قابل استفاده است.

2004-09-20 15:00:00
دكتر ايراني:

بسحق اطعمه، عقايد اجتماعي خود را در قالب تغذيه بازنمايانده است

دكتر ايراني در نشست نقد و بررسي كليات بسحق اطعمه شيرازي گفت: بسحق اطعمه عقايد اجتماعي خود را در قالب تغذيه و اطعمه بازنمايانده است.

2004-09-20 15:00:00
با عنوان نقد و بررسي كليات بسحق اطعمه شيرازي برگزار شد

نوزدهمين نشست مر كز پژوهشي ميراث مكتوب

نوزدهمين نشست مر كز پژوهشي ميراث مكتوب، با عنوان نقد و بررسي كليات بسحق اطعمه شيرازي در تاريخ دوشنبه30 شهريور 83 در اين مركز برگزار شد.

2004-09-20 15:00:00
دكتر رستگار فسايي در نشست نقد و بررسي كليات بسحق اطعمه شيرازي:

بسحاق را نبايد فقط به عنوان فكاهه‌ساز بي‌محتوا بشناسيم

در نشست نقد و بررسي كليات بسحق اطعمه شيرازي، دكتر رستگار فسايي گفت : بسحاق را نبايد فقط به عنوان فكاهه‌ساز بي‌محتوا بشناسيم و يا او را فقط جمع كنندة يك مجموعة غذايي بدانيم.

2004-09-20 15:00:00
دكتر نصراللّه‌ پورجوادي:

اهميت كتاب بسحق اطعمه شيرازي، جنبه ادبي آن است

دكتر نصراللّه‌ پورجوادي بر اين باور است كه كتاب بسحق اطعمه شيرازي، اصلا ًيك كتاب در مورد آشپزي نيست. اهميت اين كتاب، جنبه ادبي آن است و اين، يك كتاب ادبي محسوب مي شود.

2004-09-20 15:00:00
دكتر غلامرضا جمشيد نژاد اول:

نام كتاب، تنها همان الجماهر في الجواهر است

دكتر غلامرضا جمشيد نژاد اول معتقد است: الجماهر في معرفه الجواهر، عنوان درستي نيست و واژة معرفه در نام‌گذاري اصلي كتاب ابوريحان وجود نداشته، بلكه نام كتاب ،تنها همان الجماهر في الجواهر است.

2004-09-12 15:00:00
دكتر ايراني در نشست نقد و بررسي‌ كتاب‌ الجماهر في‌ الجواهر:

يوسف الهادي در مطالعات ايران شناسي قوي است

دكتر ايراني در هيجدهمين نشست نقد و بررسي‌ كتاب‌ الجماهر في‌ الجواهر گفت: دوستاني كه يوسف الهادي را مي‌شناسند، مي‌دانند كه تتبع ايشان در تاريخ و جغرافيا بوده و در مطالعات ايران شناسي قوي است و اين از محسنات كارهاي ايشان است.

2004-09-12 15:00:00
مهندس‌ يونس‌ كرامتي در نشست نقد و بررسي‌ كتاب‌ الجماهر في‌ الجواهر عنوان كرد:

ابوريحان بيروني؛ يكي از پيشگامان پژوهش‌هاي محض در جهان

در نشست نقد و بررسي‌ كتاب‌ الجماهر في‌ الجواهر، مهندس‌ يونس‌ كرامتي‌ گفت: ديدگاه‌هاي ابوريحان بيروني كه در كتاب‌هايش مطرح شده، موجب شد كه بر خلاف معاصرين خودش، يكي از پيشگامان پژوهش‌هاي محض در جهان باشد.

2004-09-12 15:00:00
علي اوجبي در نشست بررسي آراء و انديشه‌هاي‌ ميرداماد:

ميرداماد، مقولات را منحصر در دو مقولة جوهر و عرض مي داند

علي اوجبي اعتقاد دارد كه ميرداماد مقولات را منحصر در دو مقولة جوهر و عرض مي داند.

2004-09-01 15:00:00
محمّد كريمي‌ زنجاني‌ اصل در‌ نشست بررسي آراء و انديشه‌هاي‌ ميرداماد:

مير داماد، رويكرد كلامي دارد و خيلي تمايل به تبعيت ندارد

محمّد كريمي‌ زنجاني‌ اصل در‌ نشست بررسي آراء و انديشه‌هاي‌ ميرداماد گفت: به گفته آقاي ناجي، مير داماد رويكرد كلامي دارد ، پس طبيعي است كه خيلي تمايل به تبعيت ندارد.

2004-09-01 15:00:00

صفحه‌ها