دكتر ‌اكبر ثبوت:

كتاب‌هاي ميرداماد در هند، جزء كتاب‌هاي درسي بوده است

دكتر ‌اكبر ثبوت معتقد است: در هند -برخلاف ايران - ،كتاب‌هاي ميرداماد جزء كتاب‌هاي درسي بوده است. من در طول تاريخ فلسفه ايران- از دورة مير به بعد- خيلي سراغ ندارم كه كساني به تدريس كتاب‌هاي ميرداماد اشتغال داشته باشند.

2004-09-01 15:00:00
دكتر حامد ناجي اصفهاني در نشست بررسي آراء و انديشه‌هاي‌ ميرداماد:

ميرداماد ، دغدغة اشراقي‌گري دارد و نه مشائي‌گري

دكتر حامد ناجي اصفهاني در نشست بررسي آراء و انديشه‌هاي‌ ميرداماد گفت: تخلص ميرداماد به اشراق است كه اين موارد نشان مي‌دهد دغدغه ميرداماد دغدغة مشائي‌گري نيست و دغدغة اشراقي‌گري دارد.

2004-09-01 15:00:00
با عنوان بررسي آراء و انديشه‌هاي‌ ميرداماد برگزارشد

هفدهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفدهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، با عنوان بررسي آراء و انديشه‌هاي‌ ميرداماد در تاريخ 11 شهريور 83 در اين مركز برگزارشد. سخنرانان اين نشست آقايان علي‌ اوجبي‌، دكتر حامد ناجي‌اصفهاني‌، محمّد كريمي‌ زنجاني‌ اصل‌، دكتر ‌اكبر ثبوت ‌و جمشيد كيانفر بودند.

2004-09-01 15:00:00
با عنوان بررسي و نقد كتاب مرات واردات برگزار شد

شانزدهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شانزدهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان بررسي و نقد كتاب مرات واردات در تاريخ 26 مرداد 83 در اين مركز برگزار شد.

2004-08-16 15:00:00
در نشست بررسي و نقد كتاب مرات واردات

‌ آل داوود: از نمونه‌هاي خوب تصحيح كتب تاريخي است

سيدعلي‌ آل داوود در نشست بررسي و نقد كتاب مرات واردات گفت: به نظر من يكي از نمونه‌هاي خوب تصحيح كتب تاريخي است، به اين دليل كه اولا مصحح ، متخصص تاريخ اين دوره است و دوم اينكه ،نسخه منحصر به فرد است .

2004-08-16 15:00:00
دكتر منصور صفت گل در مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

درك از مرآت واردات، محدود به تاريخ محلي نيست

در نشست بررسي و نقد كتاب مرات واردات، دكتر منصور صفت گل‌ گفت: دركي كه از مرآت واردات در تاريخ دورة صفويه و تاريخ نويسي اواخر دورة صفوي مي‌توانيم داشت، درك از نوع تاريخ‌نويسي ملي ايران است و محدود به تاريخ محلي نيست.

2004-08-16 15:00:00
دكتر احسان اشراقي در نشست بررسي و نقد كتاب مرات واردات:

مقدمه كتاب ، بسيار گوياتر از متن كتاب است

دكتر احسان اشراقي معتقد است مقدمه دكتر منصور صفت گل‌ بر كتاب مرات واردات، بسيار گوياتر از متن كتاب است.

2004-08-16 15:00:00

نشست 15 : آراء و انديشه‌هاي‌ شيخ‌ شهاب‌الدين‌ سهروردي

نشست 15 : آراء و انديشه‌هاي‌ شيخ‌ شهاب‌الدين‌ سهروردي
سخنرانان:
2004-07-26 16:00:00
با عنوان بررسي تاريخچه‌ مطالعات‌ ايراني‌ و مباحث‌ متن‌پژوهي‌ در پاكستان‌ برگزار شد

چهاردهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

چهاردهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، با عنوان بررسي تاريخچه‌ مطالعات‌ ايراني‌ و مباحث‌ متن‌پژوهي‌ در پاكستان‌ در تاريخ 24 تيرماه 83 در اين مركز برگزار شد .

2004-07-14 15:00:00
در نشست بررسي تاريخچه‌ مطالعات‌ ايراني‌ و مباحث‌ متن‌پژوهي‌ در پاكستان

دكتر نوشاهي: زبان فرهنگي شبه قاره ، زبان فارسي بوده است

دكتر عارف نوشاهي تاكيد دارد كه در شبه قاره هيچ وقت زبان مردم و محاوره روزمره فارسي نبوده و شما فكر نكنيد كه به خاطر اين همه آثاري كه در شبه قاره است، پس مردم به فارسي حرف مي‌زنند، بلكه زبان مردم همان زبان محلي بوده، اما زبان فرهنگي، زبان فارسي بوده است.

2004-07-14 15:00:00

صفحه‌ها