دكتر ايراني در نشست بررسي تاريخچه‌ مطالعات‌ ايراني‌ و مباحث‌ متن‌پژوهي‌ در پاكستان‌:

اهميت آثار فارسي در حوزه‌هاي ميراث ماوراءالنهرو شبه قاره هند بسيار زياد است

دكتر ايراني در نشست بررسي تاريخچه‌ مطالعات‌ ايراني‌ و مباحث‌ متن‌پژوهي‌ در پاكستان‌ گفت: اهميت آثار فارسي در حوزه‌هاي ميراث ماوراءالنهر و شبه قاره هند بسيار زياد است

2004-07-14 15:00:00
دكتر اكبر ثبوت‌ در نشستي با عنوان « منابع‌ فكري‌ صدرالمتألهين‌ شيرازي »:

كسي به اندازه ملاصدرا، تعصب و تقليد را تخطئه نكرد

دكتر اكبر ثبوت‌ در نشستي با عنوان « منابع‌ فكري‌ صدرالمتألهين‌ شيرازي »، گفت: من حداقل در تاريخ فكر و فرهنگ اسلامي هرچه جستجو كردم، كسي را به اندازه ملاصدرا نيافتم كه تعصب و تقليد را تخطئه كرده باشد.

2004-06-28 16:00:00
دكتر عليرضا ذكاوتي قراگزلو در مقاله خود با عنوان «پي‌جويي‌ منابع‌ ملاصدرا»:

ملاصدرا، مردي عميقاً درس خوانده و كتاب خوانده بوده است

دكتر عليرضا ذكاوتي قراگزلو در مقاله خود با عنوان «پي‌جويي‌ منابع‌ ملاصدرا»، گفت: ملاصدرا مردي بوده عميقاً درس خوانده و كتاب خوانده و آدم هاي دانشمند بسيار ديده و عمرش هم كوتاه نبوده است، پس فرصت و امكان و انگيزه داشته كه آنچه را گذشتگان نداشته اند، ببيند و بعضي را چندين بار مرور كند.

2004-06-28 16:00:00
دكتر اكبر ايراني در سيزدهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

اخلاق حرفه اي، جزء انتظاراتي است كه از يك مولف، مترجم و مصحح مي رود

دكتر اكبر ايراني در سيزدهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: اخلاق حرفه اي مولف، بحث ذكر منابع و اشراف مولف بر منابع و رعايت اصول و معيارهاي مولف، جزء انتظاراتي است كه از يك مولف مي رود و همين طور در مورد مترجم و مصحح كه ما با آن سر و كار داريم.

2004-06-28 16:00:00
با عنوان« منابع‌ فكري‌ صدرالمتألهين‌ شيرازي » برگزار شد

سيزدهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

سيزدهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان« منابع‌ فكري‌ صدرالمتألهين‌ شيرازي » و با سخنراني دكتر اكبر ثبوت‌ و قرائت مقاله دكتر عليرضا ذكاوتي قراگزلو توسط دكتر محمد كريمي زنجاني اصل، روز دوشنبه 8 تير 83 در اين مركز برگزار شد.

2004-06-28 16:00:00
در نشست نقد و بررسي روضه المنجمين

دكتر هاشمي پور: دستنوشته‌هاي نجومي بخشي از ميراث فرهنگي ما هستند

خانم دكتر هاشمي پور بر اين باور است كه دستنوشته‌هاي نجومي بخشي از ميراث فرهنگي ما هستند و احكام نجومي همچنين كه بايد زنده نگه داشته شوند ، بايد گرامي شمرده شوند.

2004-06-09 15:00:00
روز 20 خرداد 83 در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد

دوازدهمین نشست میراث مکتوب: نقد و بررسي روضه المنجمين

نشست نقد و بررسي روضه المنجمين ، روز 20 خرداد83 در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد.

2004-06-09 15:00:00
حجت‌الاسلام ابهري در نشست نقد و بررسي روضه المنجمين :

همكاري بين مراكز تحقيقاتي و انتشاراتي خود يك ارزش است

حجت‌الاسلام ابهري در نشست نقد و بررسي روضه المنجمين گفت: گمان مي‌كنم كه اصولاً همكاري بين مراكز تحقيقاتي و انتشاراتي خود يك ارزش است.

2004-06-09 15:00:00
دكتر ايراني در نشست نقد و بررسي روضه المنجمين :

كتاب هاي زيادي در زمينه زبان و ادبيات فارسي در كتابخانه‌هاي تركيه موجود است

رئیس مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت :در زمينه زبان و ادبيات فارسي كتاب هاي زيادي نوشته شده و در كتابخانه‌هاي تركيه موجود است.

2004-06-09 15:00:00
در نشست نقد و بررسي روضه المنجمين

دكتر اذكايي : كتاب روضه المنجمين مشتمل بر 15 مقاله است

دكتر اذكايي در نشست نقد و بررسي روضه المنجمين گفت: كتاب روضه المنجمين مشتمل بر 15 مقاله است.

2004-06-09 15:00:00

صفحه‌ها