دكتر رحيم رضازاده ملك در نشست نقد و بررسي روضه المنجمين:

تصحيح يك كتاب، از تأليف آن بسيار مشكل‌تر است

دكتر رحيم رضازاده ملك در نشست نقد و بررسي روضه المنجمين گفت: كتاب روضه المنجمين پر غلط است، اگر من آن را تصحيح كنم آيا كسي دوباره حاضر به چاپ آن هست؟ به اين جهت، به نظر من تصحيح كردن يك كتاب، از تأليف كردن آن بسيار بسيار مشكل‌تر است.

2004-06-09 15:00:00
در جريان نشست نقد و بررسي‌ كتاب‌ جامع‌العلوم‌

دكتر ايراني: بحث بر سر اغلاط مطبعي، اعراب و حركات جامع‌العلوم نيست

در جريان نشست نقد و بررسي‌ كتاب‌ جامع‌العلوم‌،دكتر ايراني گفت: دربارة جامع‌العلوم اصولاً بحث بر سر اغلاط مطبعي، اعراب و حركات نيست، بلكه بنا آن است كه به ارزش علمي و محتوايي آن كتاب، برخي بدخواني‌ها يا احياناً نقد بر مؤلف اشاره شود.

2004-05-17 15:00:00
در نشست نقد و بررسي كتاب جامع العلوم ستيني

دكتر پورجوادي: كار ،كاري ارزنده است

كتر پورجوادي در نشست نقد و بررسي كتاب جامع العلوم ستيني گفت: كار ،كاري ارزنده است و بدون شك ما را قدم هايي در راه تحقيق اين كتاب پيش برده است.

2004-05-17 15:00:00
سيدعلي‌ آل‌داود:

كتاب جامع العلوم ،كتاب دشواري است

سيدعلي‌ آل‌داود معتقد است:كتاب جامع العلوم ،كتاب دشواري است و طبعاً انتقادات زيادي مي‌توان به آن وارد كرد و شايد انتقادات بيشتري از آنچه مطرح شد هم بتوان مطرح كرد.

2004-05-17 15:00:00
28 ارديبهشت 83 در مركز ميراث مكتوب برگزارشد

نشست‌ نقد و بررسي كتاب جامع العلوم ستيني

يازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي ميراث مكتوب با موضوع نقد و بررسي كتاب جامع العلوم ستيني به تأليف فخرالدين رازي و به تصحيح آقاي آل داوود در تاريخ 28 ارديبهشت 83 برگزار شد.

2004-05-17 15:00:00
دكتر معصومي همداني در نشست بررسي كتاب جامع العلوم ستيني

از كتاب جامع العلوم چه استفاده‌اي در تاريخ علم مي‌توان كرد؟

دكتر معصومي همداني در نشست بررسي كتاب جامع العلوم ستيني گفت: بحث من اين است كه از نوع كتاب علمي فارسي مثل جامع العلوم چه استفاده‌اي در تاريخ علم مي‌توان كرد؟

2004-05-17 15:00:00
دكتر سجادي در نشست نقد و بررسي‌ كتاب‌ جامع‌العلوم‌:

تصحيح اين كتاب چند علمي، كار هركسي نيست

دكتر سجادي بر اين باور است كه تصحيح كتاب جامع‌العلوم ، اين كتاب چند علمي ــ با وسعت موضوعات و تنوعات مطالب ــ كار هركسي نيست.

2004-05-17 15:00:00

دکتر هاشم رجب‌زاده و دکتر محسن جعفری مذهب در دهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب دربارۀ رشید الدین فضل الله همدانی به سخنرانی پرداختند.

دکتر رجب‌زاده: سخن رشيد‌الدين درباره "غازان" همراه با ستايش است
دكتر جعفري‌ مذهب‌ : چيزي درباره اصلاحاتي كه رشيدالدين فضل‌الله به غازان‌خان نسبت مي دهد، نمي‌دانيم

2004-03-08 15:00:00
با عنوان تاريخ‌ نگاري‌ خواجه‌ رشيدالدين‌ فضل‌اللّه برگزار شد

دهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان تاريخ‌ نگاري‌ خواجه‌ رشيدالدين‌ فضل‌اللّه، در روز 18 اسفند 82 برگزار شد.

2004-03-08 15:00:00
دكتر محمد روشن در نشست تاريخ‌ نگاري‌ خواجه‌ رشيدالدين‌ فضل‌اللّه:‌

"رشيدالدين"از ابنياء و اولياء آغاز مي‌كند

دكتر محمد روشن معتقد است كه رشيدالدين، بنا بر عرف زمان، از ابنياء و اولياء آغاز مي‌كند كه در اصطلاح «آدم تا خاتم» گفته مي‌شود و از ايران باستان، ايران اسلامي، خلفاي اموي و عباسي تا روزگار خودش، ياد مي‌كند.

2004-03-08 15:00:00

صفحه‌ها