دكتر علي رواقي در مركز پژوهشي ميراث مكتوب اعلام كرد:

نوشتن تاريخ زبان، بدون شناخت گونه‌شناسي زبان، امكان ندارد

ميراث مكتوب: دكتر علي رواقي در مركز پژوهشي ميراث مكتوب اعلام كرد :تاريخ زبان به معناي واقعي كلمه هنوز نوشته نشده، چون كه اين كار بدون شناخت گونه‌شناسي زبان، امكان ندارد.

2003-12-01 15:00:00
نشست گونه‌شناسي ترجمه‌هاي كهن

دكتر ايراني: دكتر رواقي يكي از افتخارات ميهن ماست

ميراث مكتوب: دكتر ايراني در نشست گونه‌شناسي ترجمه‌هاي كهن اعلام كرد: دكتر رواقي يكي از افتخارات ميهن ماست و مركز ميراث مكتوب به سهم خود و بيش از سهم خود از محضر ايشان استفاده كرده است.

2003-12-01 15:00:00
قراملكي درنشست نقد وبررسي كتاب منطق‌المخلص:

احياء و چاپ صد و ده عنوان كتاب ،كاري بزرگ است

ميراث مكتوب: در آغازنشست نقد وبررسي كتاب منطق‌المخلص، قراملكي گفت: همه كساني كه در كار كتاب هستند، خوب مي‌دانند كه احياء و چاپ صد و ده عنوان كتاب - تا هنگام برگزاري نشست- توسط مركز پژوهشي ميراث مكتوب ،چه كاري بزرگ است كه با موفقيت درخشان همراه بوده است.

2003-11-04 16:00:00
در جريان نشست نقد وبررسي كتاب منطق‌المخلص

دكتر موحد:شك هاي امام فخر، قلابي و ساختگي نيستند

ميراث مكتوب: دكتر موحد نيز در جريان نشست نقد وبررسي كتاب منطق‌المخلص گفت: شك هاي امام فخر قلابي و ساختگي نيستند. يعني كه او خوب فهميده بود كه واقع آن طور كه بايد باشد ،درك شدني نيست. اين شك، شكِ بيخود نيست، يعني كه شك «قلت اقولايي» نيست.

2003-11-04 15:00:00
دكتر اصغر دادبه در جريان نشست نقد وبررسي كتاب منطق‌المخلص:

فخر رازي تقريباً در همه علوم روزگار خود وارد بوده است

ميراث مكتوب: دكتر اصغر دادبه در جريان نشست نقد وبررسي كتاب منطق‌المخلص گفت: فخر رازي تقريباًدر همه علوم روزگار خود وارد بوده و حتي اگر مسأله‌اي را قابل قبول نمي‌دانسته, ‌آن را به بهترين وجه وارسيده است.

2003-11-04 15:00:00
با عنوان نقد وبررسي كتاب منطق‌المخلص برگزارشد

چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

ميراث مكتوب: چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نقد وبررسي كتاب منطق‌المخلص، روز دوشنبه 13 آبان 82 در اين مركز برگزار شد.

2003-11-04 15:00:00
در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره

دكتر ثبوت: پيشينه متون فارسي از صدها سال فراتر مي‌رود

ميراث مكتوب: دكتر ثبوت بر اين باور است كه متون فارسي و نيز آثار عربي علماي ايران در طول بيش از هزار سال در شبه قاره رواج گسترده داشته‌اند و به تبع آن پيشينه تحقيق و تصحيح متون و آثار مزبور نيز در آن سرزمين از صدها سال فراتر مي‌رود.

2003-09-30 15:30:00
در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌

ساكت: اسلام ، عشق به كتاب را ملي و همگاني كرد. استاد افشار: غفلت كرديم و زبانمان در اين جا و آن جا گم شد

ميراث مكتوب: در سومين نشست مركر ميراث مكتوب با عنوان «تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌»محمد حسين ساكت گفت: يكي از شگفتي هايي كه براي اسلام برشمرده‌اند و كارشناسان اسلام‌شناس در شرق و غرب به آن معترفند، اين است كه اسلام كتاب دوستي و كتابداري و عشق به كتاب را ملي و همگاني كرد.

2003-09-30 15:00:00
دكتر توسلي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره:

شانزده هزار جلد كتاب در پاكستان و هند داريم

ميراث مكتوب: دكتر توسلي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره گفت‌: باتوجه به اقامت ده ساله‌ام در پاكستان و هند و در «مركز تحقيقات فارسي پاكستان» مي‌گويم كه آن جا، شانزده هزار جلد كتاب داريم.

2003-09-30 15:00:00
دكتر منزوي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌:

ويژگي اغلب نسخه‌هاي هندي اين است كه كتاب درسي هستند

ميراث مكتوب: دكتر منزوي در نشست تاريخچه‌ و وضعيت‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌گفت: نسخه‌هاي هندي ، بهترين نسخه‌هاي موجود هستند، نه فقط بهترين نسخه‌هاي هندي تاريخي و ويژگي اغلب اين نسخه‌ها اين است كه كتاب درسي هستند.

2003-09-30 15:00:00

صفحه‌ها