در دومين نشست متن پژوهي

استاد افشار: خيلي از تحولات زباني ،بعد از مغول پديد آمده‌اند

ميراث مكتوب: در دومين نشست متن پژوهي استادايرج افشار گفت: در تأليفاتي كه بعد از مغول تحقق يافته‌اند، خيلي از تحولات زباني پديد آمده‌اند و كلمات تازه، مثل كلمات مغولي وارد زبان شده‌اند و گرفتاري هايي پديد آورده‌اند كه غالباً جوانان درگيرشان هستند.

2003-09-16 17:00:00
دكتر علي اشرف صادقي در دومين نشست متن پژوهي:

بسياري از متون، اشكال روشي و اشكال زباني دارند

ميراث مكتوب: دكتر علي اشرف صادقي در دومين نشست متن پژوهي اعلام كرد: همه مي‌دانيم بسياري از متوني كه تاكنون چاپ شده‌اند, اشكال روشي و اشكال زباني دارند، مثلاً ضبط صحيح را به حاشيه برده‌اند و ضبط مرجوح را در متن گذاشته‌اند.

2003-09-16 17:00:00
با عنوان نقش زبان شناسي در تصحيح متون برگزار شد

دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

ميراث مكتوب: دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نقش زبان شناسي در تصحيح متون روز سه شنبه 25 شهريور 82 در اين مركز برگزار شد.

2003-09-16 17:00:00
كامران فاني در نشست «متن پژوهي ،راهگشايي براي عرضه بهتر متون»گفت:

نقد متون درواقع يعني تصحيح متن

ميراث مكتوب- كامران فاني در اولين نشست "متن پژوهي ،راهگشايي براي عرضه بهتر متون" گفت: نقد متون درواقع‏ يعني تصحيح متن‏ و به همين دليل اصطلاح لاتيني ”اديسييوكريتيكوس/ editio criticus“ به صورت ”تصحيح انتقادي“ وارد زبان فارسي شده ‏ و نقد متون هم از همين جا پيدا شده است.

2003-09-02 17:10:00
در اولين نشست «متن پژوهي، راهگشايي براي عرضه بهتر متون»

ايراني : اميدواريم شيوه استاندارد علمي مطلوب و دنياپسندي را عرضه كنيم

ميراث مكتوب: اكبر ايراني در اولين نشست "متن پژوهي، راهگشايي براي عرضه بهتر متون" گفت : اميدواريم بتوانيم با استفاده از محضر اساتيد و نيز از رهگذر مشورت هايي كه انجام مي‌دهيم ، شيوه استاندارد علمي مطلوب و دنياپسندي را عرضه كنيم.

2003-09-02 17:00:00
استاد ايرج افشار در نشست «متن پژوهي ، راهگشايي براي عرضه بهتر متون» مطرح كرد:

سرعت در كار گردآوري متون و در زمينه تصحيح و چاپ آنها

ميراث مكتوب: استاد ايرج افشار معتقد است: هم در كار گردآوري متون و هم در زمينه تصحيح و چاپ آنها سرعتي در پيش گرفته شده كه به سبب آن نمي‌دانيم كه بايد چه كنيم!

2003-09-02 17:00:00
با عنوان «متن پژوهي،راهگشايي براي عرضه بهتر متون» برگزار شد

اولين نشست مركز پ‍ژوهشي ميراث مكتوب"

ميراث مكتوب: اولين نشست مركز پ‍ژوهشي ميراث مكتوب با عنوان "متن پژوهي،راهگشايي براي عرضه بهتر متون" را روز سه شنبه 11 شهريور 82 در اين مركز برگزار شد.

2003-09-02 16:00:00

صفحه‌ها