گزارش نشست «فردوسی، تشیع و علی‌نامه»

یکصد و بیستمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به سخنان رضا موسوی طبری، در موضوع «فردوسی، تشیع و علی‌نامه» اختصاص داشت.

2020-07-12 16:58:39

سیر تاریخی خیام‌پژوهی و شیوه‌های کشف رباعیات اصیل خیام

یکصد و نوزدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «خیام و رباعیات» با سخنان سیدعلی میرافضلی و الوند بهاری در صفحۀ اینستاگرام این مؤسسه برگزار شد.

2020-06-07 15:45:44

نشست «متون حماسی شیعی و علی‌نامه»

یکصد و هجدهمین نشست علمی این مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «متون حماسی شیعی و علی‌نامه» به صورت مجازی برگزار شد.

2020-06-07 15:34:23

گزارش نشست مجازی «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»

جلسۀ گفت‌وگو در فضای مجازی به مناسبت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»، در صفحه اینستاگرام این مؤسسه برگزار شد.

2020-06-07 15:04:25

رونمایی و معرفی کتاب «بحیره»

در یکصد و شانزدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب کتاب «بحیره» رونمایی و معرفی شد.

2020-03-02 20:06:13

شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی

یکصد و پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به موضوع «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» اختصاص داشت.

2020-02-10 15:34:14

اهمیت زبانی «تفسیر بصائر یمینی» و «لطائف التفسیر»

یکصد و چهاردهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با معرفی کتاب‌های تفسیر بصائر یمینی و لطائف التفسیر برگزار شد.

2020-02-10 15:25:27

جایگاه و محتوای «دُستور المنجمین»

نشست 113 میراث مکتوب به رونمایی و معرفی کتاب «دُستور المنجمین» اختصاص داشت.

2020-02-08 15:15:25

نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی

در یکصد و دوازدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دکتر ماندانا برکشلی دربارۀ «موادشناسی علمی نسخ خطی» سخن گفت.

2020-02-08 15:08:50

الموت؛ پناهگاه دانش در ایران

یکصد و یازدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «میراث علمی و ادبی الموت و نویافته‌های باستان‌شناسی» برگزار شد.

2020-02-08 14:54:40

صفحه‌ها