رونمایی از فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان

در صدمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب از کتاب فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان رونمایی شد.

2020-01-25 17:54:32

میراث مکتوب؛ پلی بین نسلی برای مصححان

نود و نهمین نشست از سلسله نشست‌های متن پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به بزرگداشت «روز میراث مکتوب و اسناد ملی» اختصاص داشت.

2020-01-25 16:47:52

نشست «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی»

نود و هشتمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی» و سخنرانی دکتر محمود امیدسالار برگزار شد.

2020-01-25 16:38:48

نشست رونمایی از «تذکرۀ خلاصة الاشعار و زبدة الافکار»

«تذکرۀ خلاصة الاشعار و زبدة الافکار» اثر میر تقی‌الدین کاشانی یکی از چند تذکره مهم تاریخ ادبیات فارسی است که در نود و هفتمین نشست علمی میراث مکتوب رونمایی شد.

2020-01-22 16:23:50

«المشیخة» اثری بی‌بدیل در سنت یادگارنویسی

نسخۀ نفیس المشیخة تألیف خاندان حموئی یزدی، خاندان فیسلوف، عارف و فرهنگی از حوزۀ یزد، اردکان، شیراز و شهرهای دیگر و از جهاتی منحصر به فرد است.

2020-01-22 15:43:33

نشست «نسخه‌های خطی فارسی موزۀ ماتناداران ارمنستان و معرفی نسخه‌ای نفیس از شاهنامه»

نشست «نسخه‌های خطی فارسی موزۀ ماتناداران ارمنستان و معرفی نسخه‌ای نفیس از شاهنامه» روز دوشنبه 27 دی 1395 در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

2020-01-22 15:19:45
در نود و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب مطرح شد:

ضرورت انتشار اسناد بین المللی برای روشن شدن زوایای پنهان تاریخ معاصر ایران

نود و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «میراث ناشناختۀ فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی» با حضور دکتر مجید تفرشی، تاریخ شناس و سندپژوه مستقل - آرشیو ملی بریتانیا روز چهارشنبه هفتم مهر برگزار شد.

2016-09-28 15:11:53
گزارش تصویری نود و دومین نشست در روز اسناد ملی و میراث مکتوب

رونمایی از دوره چهار جلدی مثنوی معنوی

به مناسبت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب»، دورۀ چهارجلدی مثنوی معنوی آخرین تصحیح نیکلسون به کوشش زنده یاد حسن لاهوتی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

2014-05-10 17:07:00
نود و دومین نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

تصحیح نیکلسن انگیزۀ معرفی مثنوی به جهان خاورشناسی شد

نیکلسن انگیزۀ معرفی مثنوی به جهان خاورشناسی شد. آنچه ما از مثنوی نیکلسن داریم نخستین و تا اکنون صحیح ترین و بهترین کار است.

2014-05-09 18:25:00
نود و دومین نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

روز اسناد ملی و میراث مکتوب

دی ماه 1389 همزمان با سالروز تأسیس میراث مکتوب بود که پیشنهاد روزی به نام «میراث مکتوب» از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب مطرح شد.

2014-05-09 16:29:20

صفحه‌ها