دکتر محمود عابدی در نشست 88 :

کهن ترین ترجمه عهد نامه موجود فرمان مالک اشتر را حسین بن محمد بن علوی آوی انجام داده

سخن گفتن از ترجمه های عهدنامه و پرداختن به جنبه های ادبی آن در حال و هوای امروز نوعی گریز ناکام از مرکز معانی و پناه به پوسته الفاظ است.

2012-10-31 15:00:00
سخنرانی دکتر محمدمهدی جعفری در نشست 88 میراث مکتوب

مدیریت مدنی و مدیریت قبیلگی در فرمان مالک اشتر

اولین سخنران این نشست دکتر محمد مهدی جعفری، استاد دانشگاه شیراز، در مورد «مدیریت مدنی و مدیریت قبیلگی در فرمان مالک اشتر» به سخنرانی پرداخت.

2012-10-31 15:00:00
دکتر اکبر ایرانی در نشست 88 مرکز:

عهدنامه مالک اشتر، مهم ترین و پرمحتواترین و اساسی ترین نامه نهج البلاغه است.

هشتاد و هشتمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با عنوان « فرمان مالک اشتر در تاریخ ادب فارسی» روز چهارشنبه 10 آبان 1391 برگزار شد.

2012-10-31 15:00:00
عارف نوشاهی:

ھزار نسخه خطی شناسایی نشدہ در شبه قارہ باقی است

دکتر عارف نوشاهی، نسخه‌شناس و فهرست ‌نگار پاکستانی، در همایش «نسخه‌های خطی و متون چاپی فارسی در شبه قاره» با اشاره به سابقۀ فهرست نویسی نسخه های خطی در شبه قاره گفت: برگزاری این همایش قدردانی از آثار من نیست بلکه بزرگداشت زبان فارسی و فرهنگ مشترک بین ایران و شبه قاره است.

2012-07-17 15:00:00

همایش «نسخه های خطی و متون فارسی در شبه قاره»

همایش «نسخه های خطی و متون فارسی در شبه قاره» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، غلامعلی حداد عادل و جمعی از کارشناسان نسخ خطی از ایران، پاکستان، هند و ترکیه از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب 21 تیر در مجتمع باغ زیبا برگزار شد.

2012-07-17 15:00:00
با عنوان «بزرگداشت عالم فرزانه شیعه، زنده یاد شیخ عبدالله نورانی » برگزار شد

هشتاد و پنجمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب

هشتاد و پنجمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «بزرگداشت کتابشناس، عالم فرزانه و مصحح متون فلسفی و کلامی شیعه، زنده یاد شیخ عبدالله نورانی » با حضور ادبا، محققان و اساتید حوزه و دانشگاه و استقبال خوب دانش پژوهان، روز دوشنبه 21 آذر ماه90 در مجتمع باغ زیبا تهران برگزار شد. سخنرانان این نشست، دکتر منصور پهلوان، دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر احد فرامرز قراملکی، دکتر قاسم علی کوچنانی و دکتر مهدی محقق بودند.

2011-12-12 16:00:00
علي بهراميان در هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

انتخاب ولاة خراسان براي تاليف اين كتاب قابل توجه است

علي بهراميان در هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: انتخاب ولاة خراسان براي تاليف اين كتاب قابل توجه است. در واقع مولف يا مولفان، اين شيوه را براي بيان يك دوره تاريخي ايالت خراسان برگزيده اند و مولف اصلي قصد نداشته اخبار خراسان را به صورت سالشمار بنويسد.

2011-11-23 16:00:00

رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان

دكتر عبدالرحيم قنوات، در نشستي با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» تاليف ابوعلي حسين بن احمد(قرن سوم و چهارم هجري) گفت: تحقيقات تاريخي به همين راحتي نيست كه با اندك مطالعه اي و با رديف كردن چند فيش به دنبال هم بشود كتاب يا مقاله تاريخي نوشت، از اين بابت همه اهل تاريخ بايد از دكتر كاظم بيكي ممنون و متشكر باشند.

2011-11-23 16:00:00
با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» برگزار شد

هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» تاليف ابوعلي حسين بن احمد(قرن سوم و چهارم هجري) با شركت اساتيد، دانشجويان، محققان و پژوهشگران عرصة تاريخ، به ويژه تاريخ اسلام و ايران برگزار شد.

2011-11-23 16:00:00
دكتر سيد جمال موسوي در هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بازسازي كتابهاي مفقود، چيزي است در حدّ يك كار باستان شناسانه تاريخي

دكتر سيد جمال موسوي در هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: بازسازي يك اثري كه نسخه اي از آن در دست نيست، خيلي كار خطرناكي است و بازسازي كتابهاي مفقود در واقع چيزي است در حد يك كار باستان شناسانه تاريخي.

2011-11-23 16:00:00

صفحه‌ها