نوزدهم اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد

نوزدهم اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد.

2017-05-08 11:20:48

غرفۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – ناشران عمومی سالن A4، راهروی 3، غرفۀ 37 میزبان علاقه مندان است.

2017-05-01 14:24:51

رفتن مجنون به خانۀ کعبه و مناجات پرسوز او با خداوند

رفتن مجنون به خانۀ کعبه و مناجات پرسوز او با خداوند - برگرفته از جُنگ اسکندرمیرزا - تاریخ کتابت نسخه 814 به خط ناصر الکاتب

2017-03-12 12:43:56

نقشهایی از مراسم قربانی حضرت اسماعیل (ع)

نقشهایی از مراسم قربانی حضرت اسماعیل (ع) را در ادامه مشاهده کنید.

2016-09-11 12:31:43

نگاره‌ ای اثر رضا عباسی از یک مرقع دوره صفوی در موزه بریتانیا

نگاره‌ ای اثر رضا عباسی از یک مرقع دوره صفوی در موزه بریتانیا

2016-04-23 13:08:38

شادند جهانیان به نوروز و به عید

مرکز پژوهشی میراث مکتوب فرارسیدن نوروز 1395 را به تمامی پژوهشگران، مصححان و فهرست نویسان نسخه های خطی تبریک می گوید.

2016-03-16 16:41:24

نقشه جهان نمای اسلامی در یک نسخه خطی خریدة العجائب ابن وردی

نقشه جهان نمای اسلامی در یک نسخه خطی خریدة العجائب ابن وردی.

2016-03-06 12:20:35

ولادت پیامبر اسلام (ص)

کهن ترین تصویر ولادت پیامبر اسلام (ص) در نسخه ای از جامع التواریخ - کتابخانۀ دانشگاه ادینبرو (Or.Ms 20 )

2015-12-27 14:30:37

دیوان حافظ نسخۀ 1309 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس

دیوان حافظ - نسخۀ 1309 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس – حدودۀ سدۀ دهم و یازدهم.

2015-10-12 12:21:18

برگی از شاهنامه فردوسی، نسخۀ شاه طهماسب

برگی از شاهنامه فردوسی. از نسخه شاه طهماسب. صفحه 639. موضوع: بوزرجمهر حکیم در حال بازی شطرنج هندیان.

2015-08-26 12:48:00

صفحه‌ها