يكي از نگاره‌هاي رويداد كربلا

تصوير مربوط به دوازده بند محمّدخان دشتي در مرثي سيّدالشّهداء (ع) است.

2013-11-12 17:31:00

تصوير نخستين صفحه دستنويسي از گلستان

تصوير مربوط به صفحه آغازين دستنويسي از گلستان سعدي (نسخه 1144 كتابخانه مجلس، بي‌تا) به قلم فرقاني است.

2013-11-02 10:40:00

يكي از نگاره‌هاي دستنويسي از ترجمه تركي كليله و دمنه

تصوير مربوط به دستنويسي از ترجمه تركي كليله و دمنه است.

2013-10-21 12:40:00

تصویر قربانی کردن اسماعیل بر دست ابراهیم

تصویر مربوط به مجلس قربانی کردن اسماعیل بر دست ابراهیم نبی (ص) در دستنویسی از قصص الانبیاء است.

2013-10-15 17:31:00

يكي از نگاره‌هاي دستنويس منحصر بفرد سمك عيار

تصوير مربوط به يكي از نگاره‌ هاي دستنويس سمك عيار (نسخه 309 مجموعه اوزلي در كتابخانه بودليان آكسفورد، بي‌تا [حدود سده هفتم هجري]، ص 209 رو) است.

2013-10-09 17:55:00

نگاره ‌اي از خمسه نظامي

نگاره ‌اي از خمسه نظامي (نسخه 1956 پيوست فارسي كتابخانۀ ملي پاريس، مورخ 967 – 968 ق).

2013-09-21 16:32:00

يكي از نگاره‌هاي دستنويسي از جامع‌التّواريخ رشيدي

تصوير مربوط به مجلس «ذكر حفر بير زمزم» (چاه زمزم) در دستنويسي از جامع‌التّواريخ رشيدي (نسخه 20 خاوري كتابخانه دانشگاه ادينبورو) است.

2013-09-08 16:21:00

سرلوحه دستنویسی از تفسیر کشاف زمخشری

در تصویر سرلوحه دستنویسی از تفسیر کشاف زمخشری (نسخه 120 کتابخانه سلیمانیه مورّخ 767 ق) را می بینیم.

2013-09-01 15:01:00

سرلوحه دستنويسي از نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض

تصوير مربوط به سرلوحه دستنويسي از نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض اثر احمد بن محمد بن عمر الخفاجي است.

2013-08-17 13:26:00

سرلوحه دستنويسي از نصايح و سروده‌هاي خواجه عبدالله انصاري

تصوير مربوط به سرلوحه دستنويسي از نصايح و سروده‌هاي خواجه عبدالله انصاري (نسخه 237 كتابخانه دانشگاه ميشيگان، بي‌تا [حدود سده دهم]) است.

2013-08-13 15:46:00

صفحه‌ها