سوره قدر در مصحف شماره 2 كتابخانه مجلس

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به سوره قدر در مصحف شماره 2 كتابخانه مجلس (مورّخ 1122 ق به نسخ احمد نيريزي) است.

2013-07-29 15:10:00

سوره حمد در مصحفی به خط یاقوت مستعصمی

تصویری که می بینیم مربوط به سوره حمد در مصحفی از قرآن به نسخ خوشنویس نام دار یاقوت مستعصمی است.

2013-07-14 13:37:00

يكي از صفحات مجموعه‌اي نجومي

تصویری که می بینید يكي از صفحات مجموعه‌اي نجومي (دستنويس LJS 414 مجموعه شونبرگ در كتابخانه دانشگاه پنسيلوانيا، مورّخ 1081 ق) است.

2013-06-29 16:10:00

چهارلوح دستنویسی از تفسیر مفاتیح الغیب فخرالدّین محمّد بن عمر الرازی

تصویری که می بینیم مربوط به چهارلوح دستنویسی از تفسیر مفاتیح الغیب است.

2013-06-18 15:34:00

يكي از سرلوحه‌هاي دستنويسي از خمسه اميرخسرو دهلوي

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به يكي از سرلوحه‌هاي دستنويسي از خمسة اميرخسرو دهلوي است.

2013-06-10 13:06:00

یکی از نگاره های مرقع 11718 کتابخانه مجلس

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نگاره های مرقع 11718 کتابخانه مجلس است.

2013-05-28 14:53:00

مجلس كشتي ساختن نوح در دستنويسي از قصص‌الانبياء نيشابوري

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به مجلس كشتي ساختن نوح در دستنويسي از قصص‌الانبياء نيشابوري است.

2013-05-20 18:28:00

سرلوح آغازين خردنامه اسكندري در دستنويسي از خمسه جامي

تصویري كه مي‌بينيم مربوط به سرلوح آغازين خردنامه اسكندري در دستنويسي از خمسه جامي (نسخه 3097 كتابخانه مجلس، مورّخ 937 و 938 ق) است.

2013-05-12 16:40:00

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در شبستان راهروی 6 غرفه 26 نمایشگاه کتاب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، در شبستان، راهروی 6 غرفه 26 بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پذیرای دوستداران کتاب است.

2013-05-01 20:17:00

تصویری مربوط به یکی از نگاره های دستنویسی از منظومه نل و دمن

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به يكي از نگاره‌هاي دستنويسي از منظومه نل و دمن (نسخه 9158 كتابخانه مجلس، بي‌تا [حدود سده يازدهم]) است.

2013-04-27 17:16:00

صفحه‌ها