یکی از نگاره های مرقع 42 مجموعه اهدایی مجید فیروز به کتابخانه مجلس

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نقاشی های مندرج در مرقّع 42 فیروز اهدایی به کتابخانه مجلس شورای اسلامی است.

2013-04-20 16:45:00

سرلوحه دستنویسی از مختارنامه عطار

تصویری که می بینیم مربوط به سرلوحه دستنویسی از مختارنامه عطار نیشابوری (نسخه 4178 کتابخانه مجلس، مورخ 819 ق) است.

2013-04-07 14:51:00

صورت فلکی ممسک الاعنه در دستنویسی از صورالکواکب

تصویری که می بینیم مربوط به صورت فلکی ممسک الاعنه (نسخه 1310 کتابخانه سنا) است.

2013-03-27 15:35:00

سال نو بر شما مبارک باد

بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی...امید آنکه کهنه رفته باشد به نکویی و این نو همی آید به شادی

2013-03-20 00:39:00

یکی از نگاره های دستنویسی از شاهنامه

تصویری که مشاهده می کنید یکی از نگاره های دستنویسی شاهنامه نسخه 310 کتابخانه پرینستون است.

2013-02-27 16:43:00

یکی از مینیاتورهای دستنویسی از بوستان سعدی

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از مینیاتورهای دستنویسی از بوستان سعدی است.

2013-02-20 16:43:00

كتاب الترياق، نسخه 2964 عربی کتابخانه ملی پاریس، مورّخ 575 ق.

این دستنویس یکی از کهن ترین نسخه های مصوّر تاریخ دار در دوره اسلامی است.

2013-02-06 12:10:00

کیمیای سعادت

سرلوحه آغازين ربع عبادات در نسخه‌اي از كيمياي سعادت

2013-01-26 10:18:00

تحديد نهايات الاماكن

نخستین صفحه دستنویس تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن ابوریحان بیرونی (نسخه 3386 كتابخانه فاتح استانبول، مورخ 416 ق).

2013-01-09 16:12:00

صفحه‌ها