الصحاح في اللغة

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به پشت‌نسخه الصحاح في اللغة اثر اسمعيل بن حماد الجوهري (نسخه 1008 كتابخانه سليمانيه، مورخ 609 ق در شهر حلب) است.

2013-01-05 00:00:00

صفحه‌اي از وقفنامه ربع رشيدي

نسخه کتابخانه ملی تبریز. این صفحه حاوی دستخط رشید الدین فضل الله همدانی است.

2012-12-25 14:53:00

صفحه انجامه دستنویس تفسیری از قرآن معروف به تفسیر کمبریج

صفحه انجامه دستنویس تفسیری از قرآن معروف به تفسیر کمبریج (نسخه Erpenius Mm.4.15. کتابخانه دانشگاه کمبریج، مورخ 628ق) است. متن این تفسیر به تصحیح دکتر جلال متینی به چاپ رسیده است

2012-12-21 22:10:00

ما را در نشر آثار فرهنگ و تمدن ایران و اسلام یاری کنید

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است. (به روز رسانی: 1391/09/26 )

2012-12-08 14:00:00

فراخوان همگانی برای کمک به نشر آثار فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است. (به روز رسانی: 07/09/1391 )

2012-11-27 15:15:00

فراخوان همگانی برای کمک به نشر آثار فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است.

2012-11-10 12:53:00

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است.

2012-11-02 22:26:00

نشست 88 مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

«فرمان مالک اشتر در تاریخ ادب فارسی» ؛ سخنرانان دکتر محمدمهدی جعفری، دکتر محمود عابدی و محمدحسین ساکت؛ چهارشنبه 10 آبان، ساعت 15 تا 17 ؛ خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، شماره 1182، طبقه دوم، مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب.

2012-10-30 10:02:00

کلیات سعدی، نسخه 2569 کتابخانه مجلس

تصویر مربوط به کلیات سعدی (نسخه 2569 کتابخانه مجلس، مورخ 721 ق) است. نگاره ای که می بینیم از نگاره های برافزوده است که در ادوار متأخر (حدود دوره قاجار) به نسخه افزوده شده است.

2012-10-27 10:34:00

تصویری از نسخه الحشایش

تصویری از نسخه الحشایش دیسقوریدوس در خواص دارویی گیاهان

2012-10-22 11:43:00

صفحه‌ها