آستر جلد لاکی دستنویسی از دیوان حافظ نسخه...

شیوه تهیه آستر بسیاری از جلدها تناسبی با گونه و جنس ابره آن‌ها دارد چنانکه برای آستر جلدهای لاکی از نقاشی زیرلاکی استفاده می‌کردند.

2012-02-11 08:56:00

صفحه‌ها