اهدای 160 نسخه از آثار میراث مکتوب به کتابخانۀ وزیری یزد

میراث مکتوب به نقل از گنجینۀ رضوی- در راستای غنی‌سازی منابع کتابخانۀ وزیری یزد، از کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی، بیش از 160 نسخۀ ارزشمند از انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به این کتابخانه اهدا شد.

 

این مؤسسه که به قصد حمایت از کوشش‌های محققان و مصححان و انتشار مهم‌ترین آثار مکتوب فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی با نام «دفتر نشر میراث مکتوب» و با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شده است، منشورات خود را در حوزۀ متون کهن، در 16 موضوع اصلی همچون زبان وادبیات فارسی، علوم و معارف اسلامی، علوم و فنون، تاریخ و جغرافیا، متن‌شناسی، فهرست نسخه‌های خطی، نسخه برگردان، رسائل، ارج‌نامه‌ها، همایش‌ها و نکوداشت‌ها منتشر می‌کند.