تحلیل شناختی دگرگویی‌های شمسِ تبریزی

میراث مکتوب- شمس تبریزی با درگیرکردن چندجانبه ذهن مخاطب به هدف نهایی خود که تأثیرگذاری بر شنونده است، می‌رسد. بر این اساس نوع سخن شمس پیش‌آورندۀ برخی پرسش‌ها است؛ از قبیل: مقوله سخن و وابسته‌های مفهومی آن چگونه در کلام شمس شکل گرفته است؟ این کلام ویژه چه پیش نمونه‌ای را در خود پرورانده که مجوز این گونه سخن‌گفتن را برای زبان وی صادر می‌کند؟ استعاره‌های مفهومی ذهن شمس از کدام طرحواره‌ها نشئت گرفته‌اند که حاصلش چنین کلام صریح و بی‌پرده‌ای است؟ مجازهای مفهومی او دقیقا در چه فضایی رشد می‌یابند که تا این اندازه تهور، جرات و شجاعت را به ارمغان می آورد؟

سی و دومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ‌ شمس تبریزی در روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ساعت ۱۱ با سخنرانی پریسا علیرضا به «تحلیل شناختی دگرگویی‌های شمسِ تبریزی» اختصاص دارد که به‌صورت مجازی پخش خواهد شد.

در این درس‌گفتار، تلاش می‌شود که با رویکردی زبان‌شناسانه به متن و با نگاهی علمی و عاری از قضاوت‌های مرسوم و تاریخی، تصویری واقع‌گرایانه از شخصیت شمس که حاصل کلام شمس است ارائه و دگرگویی‌های او تبیین شود.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به صفحۀ اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی Instagram/bookcityculturalcenter  این درس‌گفتار را به صورت زنده مشاهده کنند.