نفیس‌ترین نسخۀ چاپ سنگی شاهنامۀ فردوسی

میراث مکتوب- نفیس‌ترین نسخۀ چاپ سنگی شاهنامۀ فردوسی که متعلق به 176 سال است در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود.

نسخۀ چاپ سنگی شاهنامۀ فردوسی توسط یک فرد ایرانی به نام محمدباقر تاجر شیرازی در بمبئی به چاپ رسیده و محمدسعید رامپوری دیباچه‌نویس هندی در سال 1266هجری قمری آن را تصحیح کرده است. طبق نوشتۀ موجود در این کتاب تذهیب و رنگ‌آمیزی تصاویر را میرزا علی‌اکبر نقاش به عهده داشته است.

این نسخۀ نفیس چاپ سنگی شاهنامه فردوسی از جهت تصویرگری و رنگ‌آمیزی دارای ارزش و اهمیت است. این اثر 564 صفحه دارد و در مقدمه آن ابیاتی چون «به نام خداوند جان و خرد / کز این برتر اندیشه بر نگذرد» به خط نستعلیق نوشته شده است.

در این اثر نفیس یادداشت‌هایی تحت عنوان «زایچه نامه» که شامل تاریخ تولد و مرگ می‌شود وجود دارد و می‌توان با استناد به این زایچه‌نامه‌ها تاریخچه حدودی چاپ نسخ چاپ سنگی را به دست آورد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانۀ ملی ایران