نشست «علامه قزوینی و گفتمان هویت ملی در عصر جدید» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و سی و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «علامه قزوینی و گفتمان هویت ملی در عصر جدید: تصحیح چهار مقاله عروضی» برگزار می‌شود.

در این نشست خانم دکتر سیما داد، متخصص ادبیات تطبیقی، سخنرانی خواهد کرد و مدیریت این نشست نیز به عهدۀ بهرام پروین گنابادی خواهد بود.

خانم دكتر سیما داد، دارای درجۀ دکترای ادبیات تطبیقی (فارسی و انگلیسی) در مطالعات متن‌پژوهی از دانشگاه واشنگتن ـ سیاتل ـ آمریكا است. عنوان رسالۀ دكتری ایشان «متون قدیم فارسی و فضاهای عصرجدید: محمد قزوینی و دریافت چهار مقاله در قرن بیستم» بوده است. زمینۀ پژوهش دكتر داد بررسی حوزه‌های نظری نقد و نظریه‌های ادبی در ارتباط با متن‌پژوهی بوده است.

 "Accented Texts: The Case of Chahar Maqalah and Mohammad Qazvini"، «متون لهجه‌دار: مورد چهارمقاله و محمد قزوینی»‌ (فصل کتاب)، «بلاغت علیه بلاغت در شعر "بگذارید آمریکا دوباره آمریکا شود" (لانگستون هیوز)»، «مکان و معماری شهری در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملواز منظر پدیدار شناسی»، «مقایسۀ دو ترجمه از رباعیات خیام» (فارسی - فصل کتاب)، «بررسی امکان تولید نسخۀ الکترونیکی تصحیح قزوینی از جهانگشا» و «روایات سینمایی شعر غنایی در دو اثر از عباس کیارستمی» عناوین برخی از مقالات و تألیفات ایشان است.

فرهنگ اصطلاحات ادبی به شیوه تطبیقی و توضیحی یکی از تألیفات دکتر سیما داد است. این فرهنگ دایرة المعارف کوچکی است که در آن واژگان مربوط به صناعات، انواع ادبی، نقد و نظریه‌ها، مکتب‌ها و دوره‌های عمده در ادبیات ایران و جهان به شیوۀ تطبیقی و توضیحی معرفی شده است. ویرایش سوم این کتاب چاپ قرار دارد.

ترجمۀ دو مقاله ازجاناثان سویفت (قرن هجدهم) و چاپ مقالاتی در نقد و بررسی شعر و داستان از جمله ادبیات داستانی انگلیسی در آفریقای جنوبی از دیگر کارهای دکتر سیما داد است.

ترجمۀ ایشان از کتاب نقد متن پژوهی مدرن (نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا) اثر جِرُم. ج مَک‌گَن نیز در سال 1394 از سوی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسید. این کتاب دربردارندۀ بحثی تازه در زمینۀ تصحیح انتقادی متون، به ویژه متون دورۀ چاپ ماشینی در آغاز سدۀ نوزدهم و سدۀ بیستم است. این کتاب در آینده با اصلاحاتی جدید به چاپ خواهد رسید.

رویكرد تطببیقی به موضوع زن و جنگ در ادبیات و فیلم معاصر ایران و ادبیات قرن بیستم اروپا و امریكا، ادبیات منثور نیمۀ دوم قرن نوزدهم ایران در آثار روشنفكران ایرانی مهاجر و نظریه‌های ادبی و متن‌پژوهی اروپا و امریكا در قرن بیستم از دیگر موضوعات پژوهشی مورد علاقۀ دکتر داد است.

نشست «علامه قزوینی و گفتمان هویت ملی در عصر جدید: تصحیح چهار مقاله عروضی» ساعت 20:15 روز یکشنبه 23 شهریورماه 1399 برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعتِ جلسه با کلیک روی لینکِ زیر، به این وبینار وارد شوند.

http://sbu.ac.ir/webinar