کارگاه یک‌روزۀ نسخ خطی عثمانی

میراث مکتوب- مؤسسۀ شرق‌شناسی دانشگاه وین در ۲۸ آذرماه سال جاری یک کارگاه یک‌روزه دربارۀ نسخ خطی عثمانی برگزار می‌کند.

هزینۀ سفر و اقامت شرکت‌کنندگان منتخب پرداخت خواهد شد. علاقه‌مندان تا ۲۵ شهریور سال جاری جهت ارسال درخواست فرصت دارند.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.